DIXI RESSURSSENTER

OM VOLDTEKT


Voldtekt og andre seksuelle overgrep, innebærer å bli tvunget eller presset til å gjøre noe seksuelt mot egen vilje, eller at man er ute av stand til å motsette seg handlingen. Dette er en alvorlig kriminell handling, som er straffbar. Voldtekt er en alvorlig krenkelse av ens personlige integritet, frihet og grenser.

Å utføre seksuelle handlinger med en person som er i en sårbar tilstand er også voldtekt. Spesielt sårbar tilstand kan for eksempel være om man er beruset, dopet eller har en funksjonshemming eller sykdom. Dette kan gjøre at man ikke klarer å si nei eller forsvare seg.

Det spiller ingen rolle om gjerningspersonen er ukjent, venn, familie, ektefelle eller signifikante andre -ingen har rett til å gjøre noe med kroppen din om du ikke har samtykket. Uavhengig av kjønn, identitet eller bakgrunn kan man bli utsatt.

Uansett omstendigheter, så er ansvaret for en voldtekt alltid hos gjerningspersonen. Det spiller ingen rolle om du ønsket å ha sex fra begynnelsen, men deretter angret deg, eller hvis du har hatt sex med personen før. Det spiller heller ingen rolle om du ikke skrek, viste motstand eller forsøkte å flykte fra situasjonen. Voldtekt er aldri din feil.

Utsatte og pårørende kan når som helst ta kontakt med oss på Dixi Ressurssenter. Seksuelle handlinger skal være frivillige, og aldri mot ens egen vilje.