FÅ HJELP ETTER VOLDTEKT OG SEKSUELLE OVERGREP

Har du vært utsatt for overgrep? Da er det viktig at du oppsøker hjelp. Det er mange steder som kan hjelpe deg.

Hvis du har opplevd et seksuelt overgrep, bør du ta kontakt med lege eller overgrepsmottak så raskt som mulig. De kan gi medisinsk hjelp og rådgivning, og noen overgrepsmottak har åpent hele døgnet. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis.

Her kan du finne ditt nærmeste overgrepsmottak. (Du må krysse av i boksen "overgrepsmottak" under overskriften "Type tilbud".)

Hvis det er langt til nærmeste overgrepsmottak, kan du ringe legevakten 116 117 for å få vite hvor du skal dra. Du kan også dra direkte til legevakten og få hjelp der.

SNAKK MED NOEN DU STOLER PÅ

Prøv å snakk med en voksen du stoler på om det du har opplevd. Det kan være foreldrene dine, en lærer, helsesykepleier på skolen din eller noen andre.

Det kan være vondt å fortelle at du har vært utsatt for et overgrep, og kanskje er du redd for å ikke bli trodd, eller kanskje du skammer deg og føler at det var din skyld? Det er ikke noe lurt å bære på vonde opplevelser alene. Det er viktig å ha noen som kan lytte, støtte og hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Husk at det som har skjedd med deg ikke er din skyld.

VIL DU SNAKKE MED NOEN SOM IKKE KJENNER DEG?

Hvis du synes det er vanskelig å snakke med noen som kjenner deg, kan du ringe hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte på telefonnummer 800 57 000. De har åpent hele døgnet, og de som svarer på telefonen er sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger som jobber med å hjelpe personer som har opplevd overgrep. Du trenger ikke å si hvem du er.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 eller benytte deg av deres chat på hjemmesiden www.116111.no. Det er gratis å ringe og chatte, og alle henvendelser blir besvart av voksne som har lang erfaring med å hjelpe barn og unge. Du kan være anonym hvis du vil, og du kan også ringe hvis du tror at noen du kjenner har det vanskelig.

OPPLEVER DU OVERGREP HJEMME?

Hvis du har opplevd seksuelle overgrep eller vold hjemme kan du også ta kontakt med Barnevernsvakten. De er her for å hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon. Du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernsvakten har vanligvis åpent på kvelden og natten. Er det krise kan de komme hjem til deg. Her finner du versikt over barnevernsvakter.

VIL DU ANMELDE?

Hvis du ønsker å snakke med politiet eller anmelde overgrep, kan du ta kontakt med nærmeste politistasjon på politiets fellesnummer 02800.

Hvis du er usikker på om du vil kontakte politiet, er det likevel viktig at du drar il nærmeste overgrepsmottak for legeundersøkelse. Der blir du godt ivaretatt.