FOR PARTNERE

Noen går inn i et forhold med kjennskap om at kjæresten har blitt utsatt for voldtekt, mens andre får vite om voldtekten etter lang tid. Noen opplever også at partneren utsettes for voldtekt mens de er i forholdet. Uansett om voldtekten skjedde før en ble sammen, eller mens man er i forholdet, er dette noe som ikke bare berører den utsatte. Voldtekt kan være vanskelig, og i noen tilfeller en traumatiserende opplevelse som får store konsekvenser. Ikke bare for den utsatte, men også for partneren.

Å leve med en kjæreste, som er utsatt for voldtekt

Dette er skrevet for deg som er sammen med en person som har opplevd voldtekt. Her kan du lese om vanlige reaksjoner hos kjæresten, og om utfordringer man som par kan møte i forholdet og seksuallivet etter voldtekten. Avslutningsvis vil det være gode råd om hva som kan være til hjelp. Dette temaet gjelder alle kjønn.

Reaksjoner og tanker

Voldtektsutsatte reagerer ulikt. Det finnes ingen "fasit", på hvordan man skal reagere etter hendelser som er traumatiske. Også partnere reagerer forskjellig, når de får vite at kjæresten har blitt utsatt for voldtekt. Likevel er det grunn til å tro at partnere også blir svært berørt av voldtekten.

Tidlige- og etterfølgende reaksjoner

For mange er perioden når de har fått vite at partneren har blitt utsatt for voldtekt den vanskeligste. I denne perioden vet en at det har skjedd, uten at en helt vet hva som har skjedd. Mange beskriver denne perioden som vanskelig. En vanlig reaksjon når en får vite at partneren har blitt utsatt for voldtekt er sjokk, og verst er det for de som får vite om hendelsen plutselig og uten forvarsel rett etter det har skjedd. Vanlige reaksjoner kan være tristhet og sorg, påtrengende tanker og erindringer, søvnforstyrrelser, irritabilitet og sinne, skyld, skam og selvbebreidelse. 

Det finnes ikke et reaksjonsmønster som er mer "rett" enn andre, og partnere reagerer også forskjellig når de får vite at kjæresten har blitt utsatt for voldtekt.

Mange opplever også store vansker med konsentrasjonen, og det er ikke uvanlig at voldtekten går ut over studier og arbeid. For andre kan studier og jobb vært godt, siden de da får fokusert på noe annet.

Skyld, skam, sinne, maktesløshet og "ulovlige tanker"

Det er ikke uvanlig at partneren føler at de har skyld i voldtekten - og mange tenker at de kunne gjort noe for å forhindret at det skjedde. I etterkant er det også mange som føler at de ikke har vært støttende nok, og at de kunne vært mer til stede og trøstende, til tross for at partneren har vært der så mye som mulig.

Sinnet til partneren er ofte rettet mot overgriperen, særleg hvis partneren vet hvem overgriper er. Mange har et sterkt behov for å hevne seg over overgriperen. Det er også vanleg at sinne er rettet mot politiet og rettsvesenet, hvis de føler at de ikke har gjort en tilstrekkelig jobb, eller behandlet partneren verdig. Sinne kan også rettes mot familie og venner som man føler ikke forstår, eller ikke stiller nok opp. Ofte kan sinnet man bærer på også være vanskelig å plassere.

Noen sliter med å forstå hva som har skjedd, og lurer på om partneren snakker sant. Særlig gjelder dette i tilfeller der utsatte har vært påvirket av alkohol, og husker lite eller ingenting i etterkant. Eller i tilfeller der det kan være mistanke om at noen har puttet noe i drinken eller på andre måter har blitt neddopet, slik at man i etterkant ikke husker hva som har skjedd. Noen kan tvile på om partneren faktisk har blitt utsatt eller om det har vært frivillig og senere noe man angret på. I tilfeller der partneren har vært påvirket av rus, kan det være særlig vanskelig for partneren å forstå. I disse tilfellene kan tvil og sinne bli rettet mot fornærmede. Det er ikke uvanlig at partneren vil stille spørsmålstegn til hvorfor det ikke ble tatt forhåndsregler, eller at man ikke passet bedre på seg selv og sin drikkeenhet. Om voldtekten skjer på fest eller i sosiale sammenhenger kan partneren lure på hvorfor det ble tatt i mot drikke fra fremmende, hvorfor hun/han ble full, hvorfor hun/han ble med inn på soverommet og hvorfor hun/han ikke klarte å stoppe det.

Voldtekt er ikke bare en vanskelig og traumatisk opplevelse for den som blir utsatt, det kan også være det for partneren. Flere opplever det så vanskelig at de ønsker profesjonell hjelp og støtte i etterkant av voldtekten. Dersom du som partner sliter med reaksjoner og vanskelige tanker i etterkant av en voldtekt, kan det være lurt å søke hjelp. For eksempel hos DIXI ressurssenter for voldtatte.

Parforhold og seksualliv

Etter en voldtekt kan mange oppleve vansker med nærhet og seksualitet. Dette til tross for at voldtekt ikke er sex, har de seksuelle grensene blitt krenket. Noe som kan gjøre at mange synes det er vanskelig å ha et godt sexliv sammen med partneren i etterkant. Også for partneren kan en voldtekt gå utover seksuallivet og parforholdet.

Påtrengende tanker og fantasier om det som skjedde

En del partnere sliter med tanker og fantasier som kjennes påtrengende og vanskelig. Noen ønsker å høre så detaljert som mulig om voldtekten, for å finne ut om de tankene og de fantasiene de selv har skapt er "bedre eller verre" enn det som faktisk skjedde. Andre ønsker ikke å få detaljer om voldtekten siden de frykter at dette skal gi enda mer næring til indre bilder og ubehagelige fantasier. Ofte er det slik at partneren på den ene siden ønsker mest mulig informasjon om hendelsen, men samtidig vil mange oppleve det som vanskelig å få vite detaljert om hva som har skjedd.

Seksuallivet etter voldtekten

De fleste par vil oppleve at voldtekten har konsekvenser for seksuallivet med partneren. I en kortere eller lengre periode vil de fleste par unngå å ha sex. For mange partnere er det viktig å ikke presse kjæresten til å ha sex før de er klar for det, men ofte er det personen som har opplevd voldtekten som selv tar initiativet til å ha sex. For de aller fleste vil det oppleves som en lettelse når hun er klar til å ha sex, likevel kan noen oppleve at de ikke har lyst til å ha sex med kjæresten etter at partner er utsatt for en voldtekt.

Vonde minner kan feste seg i kroppen, og etterlate et traume som kroppen husker.

Vansker med nærhet og seksualitet kan skyldes mye, men etter en voldtekt og seksuelle overgrep er det svært vanskelig å oppleve dette. Vonde minner kan feste seg i kroppen, og etterlate et traume som kroppen husker. Dette gjør at bilder og minner kan dukke opp når en forsøker å ha sex. Flashback, der en i glimt får bilder på netthinna av hva som har skjedd er vanlig både for både den som opplevde voldtekten og partneren. Dette til tross for at den traumatiske hendelsen fant sted langt tilbake i tid.

Ikke alle som er i et forhold har mye sex, men for svært mange er en viktig del av et forhold intimitet og et godt sexliv. Når den ene parten, eller begge parter sliter med nærhet og seksualitet kan dette oppleves som vanskelig. Partneren kan bli usikker på hvordan han/hun skal gå frem, og tvile på hva en skal gjøre. Personen som sliter med nærhet og seksualitet kan på sin side oppleve skyldfølelse ovenfor partneren, fordi sexlivet ikke fungerer som det burde.

Etter en voldtekt opplever mange at nærhet og intimitet er viktigere enn selve sexen. Det å holde rundt kjæreste, kysse og kjenne at man er nær hverandre er med å bekrefte for partneren at dere hører sammen og at dere sammen skal klare å komme dere gjennom utfordringene. Tross i at utsatt partner kanskje ikke har lyst til å ha sex den første tiden, har mange et stort behov for nærhet og intimitet. Ofte har hun behov for bekreftelser gjennom kjærlighet og kos, uten at man nødvendigvis har samleie.

På den andre siden opplever mange par at de kommer raskere i gang med seksuallivet enn de forventer etter en voldtekt, og dersom man føler seg klar for det er det ingenting i veien for å ha sex relativt kort tid etter voldtekten. Det viktige er at paret har tillit til hverandre og at den som har blitt utsatt for voldtekt får bestemme når hun/han er klar for å ha sex igjen.

Manglende seksuell lyst

Mangel på seksuell lyst er noe mange opplever etter voldtekt. Dersom hun/han sliter med manglende lyst, eller har vansker med nærhet og seksualitet etter voldtekten er det viktig å være åpen og snakke sammen om problemet. Dermed er det mye lettere for partneren å forstå reaksjonene som kan komme i etterkant. Snakk sammen og finn ut behovene partneren din har. Ofte har man i en periode etter voldtekten behov for kontroll og forsiktighet, og kanskje har man behov for å bestemme tempoet og stilling slik at man har kontroll over situasjonen i starten.

Det finnes også teknikker og metoder en kan benytte seg av for å øke lysten. En måte er at en inngår en avtale om at en ikke skal ha samleie på eksempelvis 20 dager, men det er lov å ligge navne sammen, kose og vise hverandre kjærtegn, men at det ikke er lov å ha samleie. Manglende lyst er en utfordring for parforholdet, og ofte kan det være lurt å søke profesjonell hjelp dersom man sliter med seksuell lyst etter en voldtekt.

Dersom hun sliter med manglende lyst, eller har vanskeligheter med nærhet og seksualitet etter voldtekten er det viktig å være åpen og snakke sammen om det.

Dersom utsatt part har fysiske plager og smerter i eller rundt vagina i etterkant av voldtekten, er det svært viktig å søke hjelp. Vulvaklinikken ved Rikshospitalet har lang erfaring med underlivsproblem i forbindelse med voldtekt.

Tanken på at en annen har hatt sex med kjæresten er for mange partneren vanskelig og ubehagelig, og det vil være minst like vanskelig å vite at noen har voldtatt kjæresten. Selv om man vil skyve disse tankene bort, er det slett ikke uvanlig. Likevel er det få som opplever dette så sterkt at de mister den seksuelle lysten.

Et økt behov for at partneren skal være der

Etter en voldtekt opplever mange at bakken forsvinner under de: den grunnleggende tryggheten de tidligere hadde i livet er borte, og de sliter med tillit til andre mennesker. Personer som tidligere ikke har hatt problemer med å være alene hjemme eller å sove alene, kan bli redde for å være alene hjemme og klarer ikke å sovne dersom partneren ikke er hjemme. Mange som har opplevd voldtekt opplever at ubehagelige tanker komme om kvelden når de skal sove, og får et behov for at partneren skal være tilgjengelig hele døgnet. Kravet om at kjæresten hele tiden skal være til stede, kan bli vanskelig for begge parter. Det kan kjennes som en "tvangstrøye", og kan gå utover skole, jobb og sosialt liv. På den andre siden kan man få dårlig samvittighet og føle seg til bry fordi man har et sterkt ønske om at partneren skal være der for en. Ofte kommer tryggheten gradvis tilbake, og etter hvert blir det enklere å være alene, men om dette ikke skjer, er det viktig å oppsøke hjelp for å få bearbeidet traumet.

Mange som har opplevd voldtekt får et stort behov for å prate med partneren om det som har skjedd, at han skal trøste, og at han skal forstå "alt". Samtaler, omsorg og trøst etter voldtekten er bra og kan føre til at man kommer nærmere hverandre. Likevel kan partneren kjenne seg maktesløs fordi han ikke vet hva han skal stille opp med eller si. Er det tilfellet er det viktig å tenke på at oppgaven din først og fremst er å være kjæreste, og at det ofte er nok at du er der. Du trenger ikke å svare på alle spørsmål. Ofte kan det være lurt å oppsøke en profesjonell tredjepart som dere sammen eller hver for dere, kan ha samtaler med. Dersom du som partner ikke vet hva du skal si, eller stille opp med, har også du mulighet til å kontakte DIXI ressurssenter for å få råd og veiledning. Dere kan også komme som par om det er ønskelig.

Noen partnere beskriver at "alt dreier seg om voldtekten". Kanskje har partneren et stort behov for trøst, omsorg og å prate om det som har skjedd. I tillegg går kanskje den utsatte jevnlig i samtaler flere steder. Ofte kan healingprosessen etter voldtekt være en lang og slitsom reise som kan ta tid. Utsatt partner skal ha god tid til å bearbeide voldtekten, likevel er det viktig å fokusere på hverdagslivet med jobb, skole, familieliv og sosialt liv også, det er sunt og nødvendig. Ikke la voldtekten bli hovedingrediensen i parforholdet og i livet.

Det er viktig å tenke at oppgaven din først og fremst er å være kjæreste, og ikke terapeut.

Hvor kan en få hjelp?

Dersom dere sliter med forholdet eller seksualitet i etterkant av voldtekten, er det lurt å oppsøke hjelp. Når utsatt partner får bearbeidet hendelsene kan dette være med å dempe etterreaksjonene. Ofte trengs det hjelp som er spesielt rettet mot problem med parforhold, nærhet og seksualitet etter voldtekt. Denne hjelpen kan dere få flere steder: DIXI ressurssenter tilbyr samtaler både for utsatte, pårørande og partnere. En kan komme som par eller alene og dere trenger ingen legehenvisning. Tilbudet er helt gratis, og det er taushetsplikt. En kan komme tilbake flere ganger. Det finnes også familievernkontor, psykologer og andre terapeuter som har kompetanse på dette området. Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo (IKST) har også lang erfaring i å veilede og hjelpe par som sliter med sexlivet etter voldtekt.

Positive konsekvenser

En voldtekt trenger ikke bare å ha negative konsekvenser for forholdet. Noen opplever at forholdet blir tettere i etterkant, og at man blir styrket som par. Ofte tør man som par å snakke om ting som de ikke har pratet om før, noe som gjør at man kommer tettere inn på hverandre.

Litteratur:

Thomas Haansbæk, Center for Voldtægtsofre, , Rigshospitalet 2005
Voldtæktsofrets partner - hvordan går det med han.
Dyregrov, A. (2004). Katastrofepsykolog. Psykologisk Forlag, København

Kontakt oss gjerne!

REAKSJONER ETTER VOLDTEKT

Reaksjonene etter en voldtekt varierer fra person til person. Det hender at det ikke er noen synlige reaksjoner i første omgang. Mange fortrenger det som har skjedd, benekter eller bagatelliserer det, fordi det er for vanskelig å ta inn over seg. Det er ikke uvanlig å beskrive at man opplevde seg selv utenfra, at det var uvirkelig eller som i et mareritt.

Ofte tar det noe tid før man orker å kjenne på følelsene og fortelle mer detaljert om det som har skjedd.

Mange opplever:

 • Nummenhet, uten kontakt med følelsene
 • Frykt for åstedet
 • Apati, handlings- og følelseslammelse
 • Søvnproblemer og mareritt
 • Skvettenhet ved lyder og brå bevegelser
 • Ustabile følelser som svinger raskt, sterke følelsemessige utbrudd
 • Skyld- og skamfølelse
 • Isolering
 • Panikk og hysteri
 • Anspenthet i kroppen
 • Angst for å være alene samtidig som man ikke orker å være sammen med andre
 • Sinne, utagering, irritasjon, frustrasjon
 • Fysiske plager, hodepine, magesmerter
 • Kvalme
 • Nedsatt konsentrasjon og innlæringsevner
 • Rastløshet
 • Endringer i appettitt
 • Forandret tidsopplevelse
 • Innsnevret oppmerksomhetsfokus
 • Hukommelsesproblemer
 • Tankeforstyrrelser i reaksjonsfasen

Det er helt vanlig at det kommer sterke følelsesmessige utbrudd med gråt og skriking, aggresjon og raseri, uro og følelse av angst og panikk. Dette er normale reaksjoner på en unormal situasjon.

De vanligste kroppslige reaksjonene er kvalme, brekninger eller diare, svette, hjertebank, hurtig puls, svimmelhet, nummen følelse i armer og ben, skjelvinger. I tillegg kommer smerter fra de fysiske skader hun/han ble påført under voldtekten. De psykiske etterreaksjonene kan være så sterke at hun/han kan tro hun/han har fått en alvorlig sykdom. Dette fører selvsagt til at hun/han blir enda mer engstelig, og kommer inn i en vond sirkel.

Reaksjoner som frykt, angst, nedtrykthet og depresjon er ikke uvanlig. Påtrengede minner om voldtekten og dveling ved hendelsen er også vanlig, samtidig som han/hun er full av selvbebreidelse, skyldfølelse og skam.

- Grete Kvalheim

Ettervirkninger og omfanget av reaksjoner etter voldtekt varierer, og noen ganger blir plagene langvarige og alvorlige. Dersom du opplever dette er det spesielt viktig at du oppsøker hjelp. Noen av de vanligste senvirkningene av voldtekt kan være:

 • Frykt, angst, avmaktsfølelse
 • Depresjon, nedtrykthet
 • Påtrengende minner (flashbacks)
 • Selvbebreidelse, skyldfølelse
 • Selvmordstanker
 • Selvskading
 • Misbruk av alkohol eller andre rusmidler
 • Spiseforstyrrelser
 • Irritabilitet, sinne, frustrasjon
 • Uvanlig tretthet
 • Hodepine, magesmerter, søvnproblemer, mareritt
 • Hukommelses- og konsentrasjonsproblemer
 • Sosial isolasjon

Dette heftet er først og fremst skrevet til deg som er pårørende. Mange vil si at etter en vanskelig situasjon som voldtekt, er det viktigste god støtte fra familie og venner. Det er fine, og ofte gode ord, men dessverre er det mye som er vanskelig både for utsatte og pårørende i etter en slik hendelse. Etter voldtekten kan det være viktig å vite hva man skal si og/eller gjøre for å være til hjelp. Mange er redde for å si feile ting, bli misforstått eller gjøre vondt verre. Dette heftet vil være tryggende og til hjelp.

Et annet hefte finnes for voldtektsutsatte, om etterreaksjoner. Det kan leses her.

Atle Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi står bak heftene.