DIXI RESSURSSENTER

HISTORIE


Hun blar gjennom ordboken og saumfarer sidene. Pekefingeren glir ned mellom hvitt og svart. Blikket fester seg ved det latinske ordet. DIXI. «Jeg har talt.» Det er akkurat det dette skal handle om. Vi kan ikke tie det ihjel, vi må snakke det ihjel.

Grete Kvalheim ble utsatt for en overfallsvoldtekt i 1982. I årenes forløp så hun behovet for å snakke med andre i samme situasjon og sette voldtekt på dagsorden. I 1987 startet hun Norges første samtalegrupper for voldtektsutsatte, og sånn ble DIXI til. Etter dette ble det flere samtalegrupper. Videre ble det holdt flere hundre foredrag og kurs om voldtekt, for skoler og fagpersoner.

I 1999 etablerte Grete Kvalheim DIXI Ressurssenter i Oslo og Stavanger, sammen med noen få, men driftige ildsjeler. DIXI Ressurssenter har drevet enesamtaler for utsatte og pårørende siden, samt samtalegrupper. 

Vi er et lavterskel tilbud, som baseres på hjelp til selvhjelp. En viktig del av vårt arbeid er å spre informasjon om senskader og følgeskader av voldtekt. Vi driver også forebyggende og holdningsskapende arbeid, som blant annet omfatter utdeling av DIXI-prisen hvert år.

I dag holder DIXI Ressurssenter til sentralt i Oslo.