HJELPETILBUD

HER FÅR DU HJELP:

DIXI RESSURSSENTER

Telefon: 22 44 40 50 | E-post: dixi@dixioslo.no | www.dixi.no

DINUTVEI.NO

Oversikt finnes på www.dinutvei.no 

OVERGREPSMOTTAK

Oversikt over landets overgrepsmottak finnes her:

www.dixi.no/overgrepsmottak


KRISESENTRE

Krisesentrene i de enkelte kommuner har tilbud for kvinner og menn. Oversikt finnes på www.krisesenter.com

LANDSDEKKENDE TELEFON FOR INCEST- OG SEKSUELT MISBRUKTE

Døgnåpen telefon 800 57 000 | www.hfsm.no 

VO-LINJEN

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefon 116 006 | www.volinjen.no 

NOK-SENTRE 

Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep. Det finnes sentre i alle deler av landet | Oversikt finnes på www.noknorge.no 

SSMM - SENTER FOR SEKSUELT MISBRUKTE MENN 

Telefon 22 42 42 02 | www.ssmm.no 

KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

Hjelper utsatte, pårørende og ansatte i kirker og trossamfunn når overgrep har skjedd. Telefon: 23 22 79 30 / 47 46 46 15 

E-post: post@ressurssenteret.no | www.ressurssenteret.no 

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Ulike lavterskeltilbud for menn og gutter i vanskelige livssituasjoner. Telefon: 22 34 09 60 (hverdager 17.00-20.00) | E-post: post@reform.no | www.reform.no 


LANDETS NOK-SENTRE

Dixi Ressurssenter er en del av Nok. Norge. Her er oversikt over Nok-sentrene i landet, som er et gratis lavterskeltilbud for utsatte og pårørende.

Nok. Dixi

E-post:

dixi@dixioslo.no

Hjemmeside: 

www.dixi.no

Telefon: 22 44 40 50

Nok. Agder

E-post: 

kontakt@nokagder.no

Hjemmeside: www.nokagder.no

Telefon: 38 07 11 11


Nok. Bergen

E-post:

post@nokbergen.no

Hjemmeside:

www.nokbergen.no

Telefon: 55 90 49 90

Nok. Bergen Hardanger

E-post:

post@nokbergen.no

Hjemmeside:

www.nokbergen.no

Telefon: 55 90 49 90

Nok. Bergen Sunnhordaland

E-post:

post@nokbergen.no

Hjemmeside:

www.nokbergen.no

Telefon: 55 90 49 90

Nok. Drammen

E-post:

nokdrammen@drammen.kommune.no

Hjemmeside:

www.nokdrammen.no

Telefon: 32 04 58 00

Nok. Elverum

E-post: 

post@nokelverum.no

Hjemmeside:

www.nokelverum.no

Telefon: 97 15 98 10


Nok. Follo

E-post:

post@kisif.no

Hjemmeside:

www.kisif.no

Telefon: 64 97 23 00

Nok. Gjøvik

E-post:

post@nokgjovik.no

Hjemmeside:

www.nokgjovik.no

Telefon: 611 71 400

Nok. Hamar

E-post:

post@nokhamar.no

Hjemmeside:

www.nokhamar.no

Telefon: 91 69 17 14

Nok. Møre og Romsdal

E-post:

post@nokmr.no

Hjemmeside:

www.nokmr.no

Telefon: 97 41 55 80

Nok. Nordland

E-post:

post@noknordland.no

Hjemmeside:

www.noknordland.no

Telefon: 75 17 30 50

Nok. Oslo

E-post:

post@nokoslo.no

Hjemmeside:

www.nokoslo.no

Telefon: 23 31 46 50

Nok. Sogn og fjordane

E-post:

post@noksognogfjordane.no

Hjemmeside:

www.noksognogfjordane.no

Telefon: 57 72 10 70

Nok. Sør-Vest

E-post:

post@nok-sorvest.no

Hjemmeside:

www.nok-sorvest.no

Telefon: 51 97 19 00

Nok. Sør-Vest Dalane

E-post:

post@nok-sorvest.no

Hjemmeside:

www.nok-sorvest.no

Telefon: 51 97 19 00

Nok. Sør-Vest Haugesund

E-post:

post@nok-sorvest.no

Hjemmeside:

www.nok-sorvest.no

Telefon: 51 97 19 00

Nok. Trondheim

E-post:

post@noktrondheim.no

Hjemmeside:

www.noktrondheim.no

Telefon: 73 89 08 80

Mobil: 99 57 11 98

Nok. Trøndelag

E-post:

post@noktrondelag.no

Hjemmeside:

www.noktrondelag.no

Telefon: 469 36 977