HVA ER ET SEKSUELT OVERGREP?

Mange synes det er vanskelig å vite hva seksuelle overgrep er. Mange vet heller ikke at de er utsatt, før de lærer hva seksuelle overgrep er. Mange har også en oppfatning av at et seksuelt overgrep "bare" er voldtekt, men det er ikke tilfellet. Seksuelle overgrep er ikke bare voldtekt, men kan være flere ulike seksuelle handlinger.

Voldtekt er seksuell omgang uten samtykke, det kan være at man sover eller er i en tilstand som gjør at man er ute av stand til å motsette seg handlingen. Voldtekt kan også være at man blir truet eller tvunget til seksuell omgang mot sin vilje, eller at man er for redd eller skremt til å si nei. Voldtekt er også når man bruker vold til å ha seksuell omgang med noen. Det er også voldtekt om man har sex med en person under 14 år. 

Seksuell omgang vil si både penetrering, oralt, vaginalt eller analt. Det kan være med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Seksuell omgang kalles også samleie eller sex, men seksuell omgang, samleie eller sex er alltid voldtekt om det ikke er frivillig deltagelse. Sex skal være en gjensidig handling, og voldtekt er ikke gjensidig.

Seksuelle overgrep er også alle former for seksuelt krenkende oppførsel og uønsket seksuell handling. Det kan være å bli tatt på steder man ikke ønsker å bli tatt, eller at noen blotter seg. Det er også et seksuelt overgrep om noen tvinger deg til å sende nakenbilder av deg selv, av andre eller at du må motta nakenbilder du ikke ønsker å få. Man kan altså bli utsatt for seksuelle overgrep digitalt (over mobil, data eller lignende), dette kan skje via chattetjenester, sosiale medier eller annen kommunikasjon som foregår på nett.

Mange forbinder ordet voldtekt eller seksuelle overgrep med noe som skjer i en mørk bakgate eller park, av en farlig og skummel mann. I en sånn situasjon er personen som voldtar ukjent, og offeret tilfeldig. Slike voldtekter skjer også, men det er den minst vanlige voldtekten. Kripos tall viser at voldtekter som regel begås på fest, og ofte av noen man kjenner, kanskje er glad i og stoler på. Dessverre er det ofte sånn at personen eller personene som begår overgrepet ikke vil innrømme hva han eller hun har gjort, eller ikke skjønner selv at det som skjedde var et overgrep. 

Lurer du på om du er utsatt, eller har du spørsmål knyttet til seksuelle overgrep? Vi på Dixi Ressurssenter vil gjerne hjelpe deg med å finne svar på det du lurer på. Send din henvendelse til dixi@dixioslo.no eller ring oss på telefonnummer 22 44 40 50 (hverdager kl. 09.00 - 15.00). Alle henvendelser er ilagt taushetsplikt, og du kan være anonym.


Referanser:

Leren, Line B., Knutsen, Tine S., Solli, Stine T. M. (2017). Det du lurer på – 157 spørsmål og svar. Bok utgitt på Kagge Forlag.

HVA ER SAMTYKKE?

Et samtykke er når partene er helt enige om å ha sex, og gir tillatelse til hverandre. Du kan ikke bare anta at en person vil ha sex med deg, du må alltid vite det med hundre prosent sikkerhet. Personen eller personene må alltid være våken og ved bevissthet før seksuell omgang.

Det kan være vanskelig å vite hva andre tenker, og man er helt avhengig av at partene viser og forteller til hverandre at de har lyst å ha sex med hverandre eller gjøre seksuelle handlinger. Dersom du ikke har fått et tydelig samtykke skal dere heller ikke ha sex. Dersom du er i tvil skal dere heller ikke ha sex. 

Tydelig, frivillig og gjensidig er det motsatte av usikker, ufrivillig og utelukkende. 

Du skal aldri tvinge noen eller true noen til å være enig med deg i å ha sex. Det er også lov å ombestemme seg etter å ha sagt ja, det kan gjøres når som helst. Et samtykke er ikke lengre et samtykke hvis en person sovner eller er for beruset. 

Et samtykke kan og bør gis på flere måter, ikke bare ved bruk av ord. 

Om du er i tvil, spør en gang for mye enn for lite. Ikke gjør noe du ikke har fått tillatelse til, for da har du allerede gått for langt og har tråkket over en annens person grenser.


Referanser:

Leren, Line B., Knutsen, Tine S., Solli, Stine T. M. (2017). Det du lurer på - 157 spørsmål og svar. Bok utgitt på Kagge Forlag.

HVOR MANGE BLIR VOLDTATT OG UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP?

Statistikk viser:

– 1 av 10 kvinner er utsatt for voldtekt

– 1 av 100 menn er utsatt for voldtekt. 

– 1 av 3 kvinner er utsatt for en eller annen form for seksuelle overgrep

– 1 av 10 menn er utsatt for en eller annen form for seksuelt overgrep

Det er svært sannsynlig at vi alle kjenner noen som har blitt utsatt for voldtekt.


HVORDAN FORTELLER MAN TIL NOEN ANDRE AT MAN ER UTSATT?

Dersom du ønsker å fortelle noen at du er utsatt, er det ulike måter å gjøre det på. Du må gjerne også snakke med oss på Dixi Ressurssenter om dette, hvis det er vanskelig å komme frem til hvordan du skal si det. Om det er vanskelig å si det, kan du også skrive et brev eller en melding. Noen har også fortalt at de går til Dixi for samtaler, og så har det vært lettere å snakke om det etter det. Hvis det er vanskelig å si noe mer, kan du henvise dem til hjemmesiden vår og si at du ikke er klar for å snakke om det. 

Du skal aldri føle deg presset til å fortelle noen om hva du er utsatt for. Det er du som bestemmer om du vil fortelle det, og eventuelt hvem du skal fortelle det til. Ingen har rett til å vite, og du har ingen plikt til å fortelle, så ikke ha dårlig samvittighet om du kjenner på det. 

I de aller fleste tilfeller vil det være til god hjelp å snakke med noen om det som har skjedd, og mange opplever det som en stor lettelse. Ikke minst at det kan være det første steget i en helingsprosess. Mange får etterreaksjoner og senskader av seksuelle overgrep og voldtekt, og vil ha behov for veiledning og/eller faglig hjelp. Nøl ikke med å ta kontakt med Dixi Ressurssenter. Vi vet det kan være vanskelig å starte samtalen, men ved å avtale time med en av våre veiledere har du tatt et viktig steg. Du kan fortelle så lite eller så mye du vil. Samtalen forgår på dine premisser.

I HVOR MANGE VOLDTEKTSSAKER BLIR GJERNINGSPERSONEN DØMT?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser i sin undersøkelse fra 2014 at 90 % at alle voldtekter i Norge ikke anmeldes, det er med andre ord høye mørketall og vanskelig å å gi et konkret tall på hvor mange som dømmes i voldtektssaker. 

En rapport fra Riksadvokaten viser at kun 1 av 10 voldtektssaker ender med fellende dom. For at noen skal dømmes må det bevises utover enhver rimelig tvil. Det er en streng bevisbyrde for å dømme noen til straff, og ofte krever det mer enn en forklaring fra fornærmet i saken.

Rapporter viser også at ca. 80 % av anmeldte voldtektssaker henlegges. Dette betyr ikke at de som er utsatt ikke blir trodd av politiet, men at Politiet ikke har funnet nok bevis til å ta saken videre. Mange synes også det er vanskelig å anmelde med en gang voldtekten har skjedd, og venter lenge med å dra til overgrepsmottaket/legevakt eller politiet. Om man venter lenge, kan biologiske bevis forsvinne. 

Det er likevel viktig å påpeke at flere saker, hvor det er anmeldt sent, har endt med domfellelse. Politiet kan i noen saker finne bevis til tross for at det er flere år siden voldtekten skjedde. Noen eksempler på bevis utover fornærmedes forklaring er elektronisk kommunikasjon, biologiske spor og andre vitner. Det kan også være at den som har utsatt deg for overgrep, har gjort det mot flere og at personen allerede er anmeldt en eller flere ganger til politiet. Da kan din avgjørelse være det som skal til for at saken blir tatt videre. Dette er en god grunn for at mange velger å anmelde også, fordi de er redd for at den som har utsatt en for voldtekt har gjort det med flere tidligere, eller kommer til å utsette flere for det senere.

HVORFOR BLIR SÅ MANGE VOLDTEKTSSAKER HENLAGT? 

Her er det individuelle svar og ulikt fra sak til sak, så det er vanskelig og gi et konkret og dekkende svar. I noen saker er det uvisst hvem gjerningspersonen er. I noen saker er det dårlig kvalitet på politietterforskningen, fordi etterforskningen har kommet sent i gang, eller at det ikke har vært mulig å utføre en åstedsundersøkelse (undersøkelse av stedet eller stedene der overgrepet  eller overgrepene har skjedd). Dette kan gjøre at politiet mangler viktige beviser. Mange overgrep blir også anmeldt lenge etter at overgrepet har skjedd, og da er det vanskeligere å innhente bevis. I slike saker er det viktig at etterforskningen har høy kvalitet, og at det ikke skal være noen tvil om at overgriperen er skyldig. 

Selv om en sak er henlagt, betyr ikke det at anmeldelsen var bortkastet. En anmeldelse kan gjøre at overgriper skjønner hva hen har gjort, og at den som anmelder får en formell avslutning på saken. Det kan også være at saken blir gjenopptatt, om samme gjerningsperson blir anmeldt igjen.

HVA GJØR MAN OM EN VENN ELLER VENNINNE HAR BLITT USATT FOR OVERGREP?

Det er fullt forståelig at du ønsker å hjelpe, hvis du vet at noen du er glad i har opplevd noe vanskelig. Men du må ikke ta på deg alt ansvaret. Du kan hjelpe vennen din ved å lytte og vise at du bryr deg, og gjerne foreslå at hun kan kontakte Dixi Ressurssenter som er et gratis lavterskeltilbud for utsatte og pårørende. Om du som venn også ønsker råd, kan du ta kontakt med oss. Dere kan også ta kontakt med hjelpeinstanser sammen, hvis det føles lettere for vennen din å gjøre det med din støtte. Husk, ikke ta på deg alt ansvaret som venn, men vis at du er der for ham eller henne.

HVIS EN GOD VENN FORTELLER MEG AT HEN BLIR UTSATT FOR VOLD OG VOLDTEKT HJEMME, MEN AT JEG IKKE FÅR SI DET TIL NOEN, HVA GJØR JEG?

Det er en helt naturlig reaksjon å ville holde det skjult. Derfor er det normalt at man som venn blir bedt om å ikke si det til noen, eller at det skal være en hemmelighet. Det er fullt forståelig at det er vanskelig å vite hva man skal gjøre, og kanskje er man redd for at vennskapet skal ta slutt. Dessverre er ofte det verste som kan skje, at ingen får vite det. Da kan overgrepene fortsette å skje, og vennen din får ikke den nødvendige hjelpen. Det beste er å snakke med en voksen som du stoler på, som kan hjelpe vennen din med å bli tatt vare på og få hjelp. Overgrep er aldri en hemmeligheter som skal holdes på. 

HVORDAN BLIR EN GUTT/MANN VOLDTATT?

På akkurat samme måte som at jenter og kvinner blir utsatt, blir også gutter og menn utsatt for overgrep. Man kan bli utsatt av både kvinner og menn. Voldtekt er som nevnt et seksuelt overgrep der personen blir tvunget til å ha seksuell omgang. Det er også voldtekt om personen er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er også et seksuelt overgrep om man mot sin vilje må gjennomføre suging, slikking, fingring, runking eller at det føres noe inn i endetarmsåpningen. 

HVORDAN UNNGÅR MAN Å BLI VOLDTATT?

Svar på spørsmål kommer i løpet av de nærmeste dagene.

ER DET GALT Å HA LYST PÅ SEX IGJEN, SELV OM JEG ER UTSATT FOR VOLDTEKT TIDLIGERE?

Svar på spørsmål kommer i løpet av de nærmeste dagene.

HVA KAN JEG GJØRE OM NOEN HAR SPREDD NAKENBILDER AV MEG?

Svar på spørsmål kommer i løpet av de nærmeste dagene.

HVA GJØR JEG OM NOEN TVINGER MEG TIL Å SENDE NAKENBILDER?

Svar på spørsmål kommer i løpet av de nærmeste dagene. 

HVA GJØR JEG HVIS NOEN SENDER NAKENBILDER JEG IKKE VIL HA?

Svar på spørsmål kommer i løpet av de nærmeste dagene.

ER DET ULOVLIG Å HA BILDER AV NAKNE PERSONER OG VISE TIL ANDRE?

Svar på spørsmål kommer i løpet av de nærmeste dagene.