OVERGREPSMOTTAK

HVA GJØR JEG?

Hvis du har opplevd et seksuelt overgrep, bør du ta kontakt med et overgrepsmottak så raskt som mulig. Der får du medisinsk hjelp og veiledning.

Etter et seksuelt overgrep er det viktig å komme seg tidlig til et overgrepsmottak for å sikre spor. Det er viktig at du venter med å dusje eller vaske kroppen til etter du har vært på overgrepmottaket, og at du legger klærne du hadde på deg i tørre poser og tar dem med.

Du kan dra til overgrepsmottaket selv om du er usikker på om det du har opplevd var et overgrep, og du får hjelp uansett om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke.

Selv om det ideelle er å ta raskt kontakt med overgrepsmottak eller annet helsetilbud, kan du også ta kontakt om det har gått lang tid.

Oversikt over landets overgrepsmottak finner du lengre ned på siden. 


HVA ER ET OVERGREPSMOTTAK?

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for alle kjønn, både ungdommer og voksne, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk og vold i nære relasjoner.

Mottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep. Tilbudet er døgnåpent og gratis, uavhengig av politianmeldelse og de har taushetsplikt.

Hos overgrepsmottaket kan du få tilbud om:

 • Rask hjelp
 • Samtale i trygge omgivelser
 • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
 • Hjelp til å kontakte politi
 • Hjelp, selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
 • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse
 • Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser
 • Du kan velge om du vil benytte deg av hele eller deler av tilbudet

DETTE SKJER PÅ OVERGREPSMOTTAKET:

 • Du møter spesialutdannede personer som tar godt vare på deg og snakker med deg.
 • Du får tilbud om undersøkelser og kan si nei. Alt er frivillig.
 • Det kan bli undersøkt om du er påført seksuelt overførbar smitte.
 • Du kan få nødprevensjon som beskytter mot graviditet.
 • Du får hjelp hvis du trenger å snakke med noen om det du har opplevd. Det kan være samtaler med psykolog, sosiolog eller henvisning til videre legebehandling eller andre i hjelpeapparatet.
 • Du får hjelp til å skaffe gratis bistandsadvokat om du ønsker det.
 • Biologiske spor, merker og skader blir undersøkt og dokumentert. Dette er nødvendig for å sikre spor til en eventuell anmeldelse og etterforskning.
 • Du kan få hjelp til å kontakte politiet for en anmeldelse

RING ELLER MØT OPP

Du kan enten ringe til overgrepsmottaket på forhånd, eller møte opp uten noen avtale. Hvis du vil kan du ta med deg en venn.

De som jobber ved overgrepsmottaket er leger, sykepleiere og sosionomer. De ansatte har taushetsplikt og kan derfor ikke dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse.

Hvis det er langt til nærmeste mottak, kan du ringe legevakten 116 117 for å få vite hvor du skal dra. Du trenger ikke henvisning til overgrepsmottaket, og tilbudet er gratis.

DE ANSATTE HAR TAUSHETSPLIKT

Personene på mottaket har taushetsplikt, og undersøkelsen blir mellom deg og helsepersonellet. Bevismaterialene fra undersøkelsen gis ikke til politiet uten skriftlig samtykke fra deg. Bevisene lagres på mottaket i to til seks måneder.

I Norge finnes det 24 overgrepsmottak. Noen er tilknyttet lokale legevakter, mens andre ved sykehusene. En oversikt over alle landets mottak og kontaktinfo finner du nedenfor.


LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

NORD-NORGE

ALTA

Overgrepsmottaket i Alta, Finnmarkssykehuset HF


Telefon: 116 117 / 78 45 75 30


Adresse: Markveien 31, 9510 Alta


Adm. ansvarlig:

Irene Storberg

Med. faglig ansvarlig:

Emelie Svensson


E-post:

irene.storberg@finnmarssykehuset.no

BODØ

Interkommunalt mottak for overgreps- og voldsofre i Salten


Telefon: 75 55 70 00


Adresse: Plassmyrveien 13, 8008 Bodø


Adm. ansvarlig:

Anne-Mette Finsrud

Med. faglig ansvarlig:

Jannicke Fosdahl


E-post:

anne-mette.finsrud@bodo.kommune.no

jannicke.fosdahl@bodo.kommune.no


Hjemmeside: 

Bodø overgrepsmottak 

HAMMERFEST

Overgrepsmottaket i Hammerfest,

Gynekologisk poliklinikk


Telefon: 78 41 20 00


Adresse: Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest


Adm. ansvarlig:

Kristin Helene Bergheim

Med. faglig ansvarlig:

Tarja Stenersen


E-post:

kristin.helene.bergheim@helse-finnmark.no

tarja.stenersen@kvalsund.kommune.no


Hjemmeside: Hammerfest overgrepsmottak

HARSTAD

Overgrepsmottaket i Harstad


Telefon: 77 06 30 00 / 77 01 53 70


Adresse: St. Olavs gate 70, 9480 Harstad


Adm. ansvalig

Susanne Storhaug

Med. faglig ansvarlig:

Silje Andreassen Søreng


E-post:

susanne.storhaug@unn.no

silje.soreng@harstad.kommune.no


Hjemmeside: Harstad overgrepsmottak 

KIRKENES

Overgrepsmottak Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes Sykehus


Telefon: 78 97 32 00


Adresse: Dr. Palmstrøm vei 15, 

9900 Kirkenes


Adm. ansvarlig:

Geir Braathu

Med. faglig ansvarlig:

Ingvild Skjerping Dahl


E-post:

ingvild.skjerping.dahl@finnmarkssykehuset.no

geir.sverre.braathu@finnmarkssykehuset.no


Hjemmeside: Kirkenes overgrepsmottak

MO I RANA

Helgeland overgrepsmottak, Helgelandssykehuset Mo i Rana


Telefon: 75 12 06 00


Adresse: Sjøforsgata 36, 8607 Mo i Rana


Adm. ansvarlig:

Unni Johanne Andersen

Med. faglig ansvarlig:

Bente Hjelseth


E-post:

unni.johanne.andersen@helgelandsykehuset.no

bente.marit.hjelseth@helgelandsykehuset.no


Hjemmeside: Helgeland overgrepsmottak

TROMSØ

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø


Telefon: 77 62 80 00


Adresse: Postboks 32, 9038 Tromsø


Adm. ansvarlig:

Helga Kramvik

Med. faglig ansvarlig:

Lise Zimowski Johansen


E-post:

helga.kramvik@tromso.kommune.no

lise.zimowski.johansen@tromso.kommune.no


LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

MIDT-NORGE

KRISTIANSUND

Overgrepsmottaket, Akuttmottaket Kristiansund Sykehus, Helse Møre og Romsdal HF


Telefon: 711 21 360


Adresse: Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund


Adm. ansvarlig:

Trine Torset

Med. faglig ansvarlig:

Rune Karlsholm Rise


E-post:

trine.trano.torset@helse-mr.no

rune.karlsholm.rise@helse-mr.no 

LEVANGER

Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag, HF Sykehuset Levanger


Telefon: 74 08 00 00


Adresse: Postboks 130, 7601 Levanger


Adm. ansvarlig:

Berit Bjørgum Næss

Med. faglig ansvarlig:

Marit Heggdal


E-post:

berit.ness@hnt.no

marit.heggdal@helse-nordtrondelag.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag


MOLDE

Overgrepsmottaket, Molde sjukehus


Telefon: 712 74 022


Adresse: Parkveien 84, 6407 Molde


Adm.ansvarlig:

Iren Vølen Koppen

Med. faglig ansvarlig:

Frank Walter


E-post:

iren.volen.koppen@helse-mr.no

frank.walter@helse-mr.no

TRONDHEIM

Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital HF


Telefon: 72 57 12 12


Adresse: Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim


Adm. ansvarlig:

Kristin Schmitz

Med. faglig ansvarlig:

Cecilie Hagemann


E-post:

cecilie.therese.hagemann@stolav.no


ÅLESUND

Overgrepsmottaket i Ålesund, Ålesund IK legevakt


Telefon: 70 16 26 99


Adresse: Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund


Adm.ansvarlig:

Sindre Erstad

Med. faglig ansvarlig:

Alexander Linge Sommerdalen


E-post:

sindre.sovik.erstad@alesund.kommune.no

aleksander.linge.sommerdalen@alesund.kommune.noLANDETS OVERGREPSMOTTAK:

VESTLANDET

BERGEN

Voldtektsmottaket v/Bergen legevakt


Telefon: 55 56 87 60


Adresse: Solheimsgaten 9, 5058 Bergen


Adm. ansvarlig:

Birthe Rasmussen

Med. faglig ansvarlig:

Eivind Damsgaard


E-post: 

birthe.rasmussen@bergen.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Bergen 

FØRDE

Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane


Telefon: 57 83 23 00


Adresse: Førde Sentralsjukehus, Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, 6812 Førde


Adm. ansvarlig:

Lin Hjelmeland Finjord

Med. faglig ansvarlig:

Øystein Furnes


E-post:

lin.hjelmeland.finjord@sys-ikl.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane 

HAUGESUND

Overgrepsmottaket i Helse Fonna, Haugesund sjukehus


Telefon: 05253 / 52 73 20 00


Adresse: Karmsundsgata 120, 5528 Haugesund


Adm. ansvarlig:

Eli Lunde

Med. faglig ansvarlig:

Pernille Nylehn


E-post:

pernille.nyhlehn@helse-fonna.no

eli.lunde@helse-fonna.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Haugesund 

STAVANGER

Overgrepsmottaket for Sør-Rogaland, Stavanger legevakt


Telefon: 51 51 02 02


Adresse: Armauer Hansensvei 30, 4011 Stavanger


Adm. ansvarlig:

Helen Aakre

Med. faglig ansvarlig:

Kristin Eide


E-post:

helen.aakre@stavanger.kommune.no

kristin.eide-olufsen@stavanger.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Stavanger 


LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

SØRLANDET

KRISTIANSAND 

Overgrepsmottaket i Agder


Telefon: 38 07 34 00


Besøksadresse: Egsveien 100, 4615 Kristiansand


Postadresse: Sørlandet Sykehus Kristiansand v/Seksjon for akuttmedisin, Postboks 416, 4604 Kristiansand


Adm. ansvarlig

Benedicte Severinsen

Med. faglig ansvarlig

Benedicte Severinsen


E-post:

benedicte.sabo.severinsen@sshf.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Agder


LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

ØSTLANDET

DRAMMEN

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS


Telefon: 32 25 41 70 / 116 117


Adresse: Rosenkrantzgate 17, 3018 Drammen


Adm.ansvarlig:

Beate Nordahl-Olsen

Med. faglig ansvarlig:

Bahram Kiani


E-post:

beate.cecilie.nordahl.olsen@drammen.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Drammen 

ELVERUM

Voldtektsmottak for Hedmark, Sykehuset Innlandet HF Elverum


Telefon: 06200


Adresse: Kirkeveien 7, 2406 Elverum


Adm. ansvarlig:

Rolf Skavern

Med. faglig ansvarlig:

Anne Birthe Lømo


E-post:

rolf.skavern@sykehuset-innlandet.no

anne.birthe.lomo@sykehuset-innlandet.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Elverum

FREDRIKSTAD

Overgrepsmottaket i Østfold


Telefon: 47 46 21 00 / 116 117


Adresse: Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy


Adm. ansvarlig:

Ann Helen Lomsdalen

Med. faglig ansvarlig:

Alice Moræus


E-post:

ahkl@fredrikstad.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Fredrikstad 

LILLEHAMMER

Overgrepsmottaket for Oppland


Telefon: 61 27 22 16 / 61 27 20 18


Adresse: Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer, Gynekologisk avdeling, Anders Sandvigsgate 17, 2629 Lillehammer


Adm. ansvarlig:

Ruth Nylund

Med. faglig ansvarlig:

Sølvi Lomsdal


E-post:

solvi.lomsdal@sykehuset-innlandet.no

ruth.nylund@sykehuset-innlandet.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Lillehammer

OSLO

Overgrepsmottaket i Oslo, Oslo kommune Legevakten


Telefon: 23 04 05 00


Adresse: Trondheimsveien 233, 0586 Oslo


Med. faglig ansvarlig:

Eline Thorleifsson


E-post:

eline.thorleifsson@hel.oslo.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Oslo 

SANDEFJORD

Overgrepsmottaket i Vestfold


Telefon: 33 45 67 00


Adresse: Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3247 Sandefjord


Adm. ansvarlig:

Linda Mølgaard Gustavsen

Med. faglig ansvarlig:

Ole Henrik Augestad


E-post:

overgrepsmottak@sandefjord.kommune.no

ole.henrik.augestad@sandefjord.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Sandefjord

SKIEN

Overgrepsmottaket i Telemark, Skien interkommunale legevakt


Telefon: 35 50 30 00 / 116 117


Adresse: Ulefossveien 55, 3710 Skien


Adm. ansvarlig:

Berit Spange

Med. faglig ansvarlig:

Casper Holmberg


E-post:

berit.spange@skien.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Skien


Det finnes overgrepsmottak i alle fylker. Overgrepsmottakene har egne rutiner for å ta imot personer som har blitt utsatt for overgrep. Du vil få nødvendig hjelp, samt oppfølging om du ønsker det. Du kan også få hjelp til å kontakte politiet. De fleste overgrepsmottak er lokalisert ved en legevakt.