OVERGREPSMOTTAK

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for alle kjønn, både ungdommer og voksne, som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt og voldtektsforsøk.

I Norge finnes det 25 overgrepsmottak. Noen er tilknyttet lokale legevakter, mens andre ved sykehusene. En oversikt over alle landets mottak og kontaktinfo finner du her.

Mottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep. Tilbudet er døgnåpent, er gratis, uavhengig av politianmeldelse og de har taushetsplikt.

Hos overgrepsmottaket kan du få tilbud om:

  • Rask hjelp
  • Samtale i trygge omgivelser
  • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
  • Hjelp til å kontakte politi
  • Hjelp, selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
  • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse
  • Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser
  • Du kan velge om du vil benytte deg av hele eller deler av tilbudet