HVILKE HJELPETILBUD FINNES?

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep? Trenger du råd, veiledning eller hjelp til å håndtere vanskelige følelser? Dixi Ressurssenter tar imot henvendelser fra hele landet. Hvis du ikke har anledning til å treffe oss i Oslo, kan vi hjelpe deg med å finne et tilbud i ditt nærmiljø.

Alle som opplever seksuelle overgrep og voldtekt har rett til å få hjelp til å bearbeide det som har skjedd. God oppfølging i etterkant kan bidra til å begrense langsiktige skadevirkninger.

Det finnes flere ulike hjelpetilbud, avhengig av hvilke behov du har. Viktige ressurspersoner og mulige hjelpetilbud kan være:


HER FÅR DU HJELP:

DIXI RESSURSSENTER

Telefon: 22 44 40 50 | E-post: dixi@dixioslo.no | www.dixi.no

DINUTVEI.NO

Oversikt finnes på www.dinutvei.no 

OVERGREPSMOTTAK

Oversikt over landets overgrepsmottak finnes her:

www.dixi.no/overgrepsmottak


KRISESENTRE

Krisesentrene i de enkelte kommuner har tilbud for kvinner og menn. Oversikt finnes på www.krisesenter.com

LANDSDEKKENDE TELEFON FOR INCEST- OG SEKSUELT MISBRUKTE

Døgnåpen telefon 800 57 000 | www.hfsm.no 

VO-LINJEN

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefon 116 006 | www.volinjen.no 

NOK-SENTRE 

Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep. Det finnes sentre i alle deler av landet | Oversikt finnes på www.noknorge.no 

SSMM - SENTER FOR SEKSUELT MISBRUKTE MENN 

Telefon 22 42 42 02 | www.ssmm.no 

KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

Hjelper utsatte, pårørende og ansatte i kirker og trossamfunn når overgrep har skjedd. Telefon: 23 22 79 30 / 47 46 46 15 

E-post: post@ressurssenteret.no | www.ressurssenteret.no 

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Ulike lavterskeltilbud for menn og gutter i vanskelige livssituasjoner. Telefon: 22 34 09 60 (hverdager 17.00-20.00) | E-post: post@reform.no | www.reform.no 


LANDETS NOK-SENTRE

Dixi Ressurssenter er en del av Nok. Norge. Her er oversikt over Nok-sentrene i landet, som er et gratis lavterskeltilbud for utsatte og pårørende.

Nok. Dixi

E-post:

dixi@dixioslo.no

Hjemmeside: 

www.dixi.no

Telefon: 22 44 40 50

Nok. Agder

E-post: 

kontakt@nokagder.no

Hjemmeside: www.nokagder.no

Telefon: 38 07 11 11


Nok. Bergen

E-post:

post@nokbergen.no

Hjemmeside:

www.nokbergen.no

Telefon: 55 90 49 90

Nok. Bergen Hardanger

E-post:

post@nokbergen.no

Hjemmeside:

www.nokbergen.no

Telefon: 55 90 49 90

Nok. Bergen Sunnhordaland

E-post:

post@nokbergen.no

Hjemmeside:

www.nokbergen.no

Telefon: 55 90 49 90

Nok. Drammen

E-post:

nokdrammen@drammen.kommune.no

Hjemmeside:

www.nokdrammen.no

Telefon: 32 04 58 00

Nok. Elverum

E-post: 

post@nokelverum.no

Hjemmeside:

www.nokelverum.no

Telefon: 97 15 98 10


Nok. Follo

E-post:

post@kisif.no

Hjemmeside:

www.kisif.no

Telefon: 64 97 23 00

Nok. Gjøvik

E-post:

post@nokgjovik.no

Hjemmeside:

www.nokgjovik.no

Telefon: 611 71 400

Nok. Hamar

E-post:

post@nokhamar.no

Hjemmeside:

www.nokhamar.no

Telefon: 91 69 17 14

Nok. Møre og Romsdal

E-post:

post@nokmr.no

Hjemmeside:

www.nokmr.no

Telefon: 97 41 55 80

Nok. Nordland

E-post:

post@noknordland.no

Hjemmeside:

www.noknordland.no

Telefon: 75 17 30 50

Nok. Oslo

E-post:

post@nokoslo.no

Hjemmeside:

www.nokoslo.no

Telefon: 23 31 46 50

Nok. Sogn og fjordane

E-post:

post@noksognogfjordane.no

Hjemmeside:

www.noksognogfjordane.no

Telefon: 57 72 10 70

Nok. Sør-Vest

E-post:

post@nok-sorvest.no

Hjemmeside:

www.nok-sorvest.no

Telefon: 51 97 19 00

Nok. Sør-Vest Dalane

E-post:

post@nok-sorvest.no

Hjemmeside:

www.nok-sorvest.no

Telefon: 51 97 19 00

Nok. Sør-Vest Haugesund

E-post:

post@nok-sorvest.no

Hjemmeside:

www.nok-sorvest.no

Telefon: 51 97 19 00

Nok. Trondheim

E-post:

post@noktrondheim.no

Hjemmeside:

www.noktrondheim.no

Telefon: 73 89 08 80

Mobil: 99 57 11 98

Nok. Trøndelag

E-post:

post@noktrondelag.no

Hjemmeside:

www.noktrondelag.no

Telefon: 469 36 977


LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

NORD-NORGE

ALTA

Overgrepsmottaket i Alta, Finnmarkssykehuset HF


Telefon: 116 117 / 78 45 75 30


Adresse: Markveien 31, 9510 Alta


Adm. ansvarlig:

Irene Storberg

Med. faglig ansvarlig:

Emelie Svensson


E-post:

irene.storberg@finnmarssykehuset.no

BODØ

Interkommunalt mottak for overgreps- og voldsofre i Salten


Telefon: 75 55 70 00


Adresse: Plassmyrveien 13, 8008 Bodø


Adm. ansvarlig:

Anne-Mette Finsrud

Med. faglig ansvarlig:

Jannicke Fosdahl


E-post:

anne-mette.finsrud@bodo.kommune.no

jannicke.fosdahl@bodo.kommune.no


Hjemmeside: 

Bodø overgrepsmottak 

HAMMERFEST

Overgrepsmottaket i Hammerfest,

Gynekologisk poliklinikk


Telefon: 78 41 20 00


Adresse: Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest


Adm. ansvarlig:

Kristin Helene Bergheim

Med. faglig ansvarlig:

Tarja Stenersen


E-post:

kristin.helene.bergheim@helse-finnmark.no

tarja.stenersen@kvalsund.kommune.no


Hjemmeside: Hammerfest overgrepsmottak

HARSTAD

Overgrepsmottaket i Harstad


Telefon: 77 06 30 00 / 77 01 53 70


Adresse: St. Olavs gate 70, 9480 Harstad


Adm. ansvalig

Susanne Storhaug

Med. faglig ansvarlig:

Silje Andreassen Søreng


E-post:

susanne.storhaug@unn.no

silje.soreng@harstad.kommune.no


Hjemmeside: Harstad overgrepsmottak 

KIRKENES

Overgrepsmottak Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes Sykehus


Telefon: 78 97 32 00


Adresse: Dr. Palmstrøm vei 15, 

9900 Kirkenes


Adm. ansvarlig:

Geir Braathu

Med. faglig ansvarlig:

Ingvild Skjerping Dahl


E-post:

ingvild.skjerping.dahl@finnmarkssykehuset.no

geir.sverre.braathu@finnmarkssykehuset.no


Hjemmeside: Kirkenes overgrepsmottak

MO I RANA

Helgeland overgrepsmottak, Helgelandssykehuset Mo i Rana


Telefon: 75 12 06 00


Adresse: Sjøforsgata 36, 8607 Mo i Rana


Adm. ansvarlig:

Unni Johanne Andersen

Med. faglig ansvarlig:

Bente Hjelseth


E-post:

unni.johanne.andersen@helgelandsykehuset.no

bente.marit.hjelseth@helgelandsykehuset.no


Hjemmeside: Helgeland overgrepsmottak

TROMSØ

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø


Telefon: 77 62 80 00


Adresse: Postboks 32, 9038 Tromsø


Adm. ansvarlig:

Helga Kramvik

Med. faglig ansvarlig:

Lise Zimowski Johansen


E-post:

helga.kramvik@tromso.kommune.no

lise.zimowski.johansen@tromso.kommune.no


LANDETS OVERGREPSMOTTAK

MIDT-NORGE

KRISTIANSUND

Overgrepsmottaket, Akuttmottaket Kristiansund Sykehus, Helse Møre og Romsdal HF


Telefon: 711 21 360


Adresse: Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund


Adm. ansvarlig:

Trine Torset

Med. faglig ansvarlig:

Rune Karlsholm Rise


E-post:

trine.trano.torset@helse-mr.no

rune.karlsholm.rise@helse-mr.no 

LEVANGER

Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag, HF Sykehuset Levanger


Telefon: 74 08 00 00


Adresse: Postboks 130, 7601 Levanger


Adm. ansvarlig:

Berit Bjørgum Næss

Med. faglig ansvarlig:

Marit Heggdal


E-post:

berit.ness@hnt.no

marit.heggdal@helse-nordtrondelag.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag


MOLDE

Overgrepsmottaket, Molde sjukehus


Telefon: 712 74 022


Adresse: Parkveien 84, 6407 Molde


Adm.ansvarlig:

Iren Vølen Koppen

Med. faglig ansvarlig:

Frank Walter


E-post:

iren.volen.koppen@helse-mr.no

frank.walter@helse-mr.no

TRONDHEIM

Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital HF


Telefon: 72 57 12 12


Adresse: Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim


Adm. ansvarlig:

Kristin Schmitz

Med. faglig ansvarlig:

Cecilie Hagemann


E-post:

cecilie.therese.hagemann@stolav.no


ÅLESUND

Overgrepsmottaket i Ålesund, Ålesund IK legevakt


Telefon: 70 16 26 99


Adresse: Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund


Adm.ansvarlig:

Sindre Erstad

Med. faglig ansvarlig:

Alexander Linge Sommerdalen


E-post:

sindre.sovik.erstad@alesund.kommune.no

aleksander.linge.sommerdalen@alesund.kommune.noLANDETS OVERGREPSMOTTAK

VESTLANDET

BERGEN

Voldtektsmottaket v/Bergen legevakt


Telefon: 55 56 87 60


Adresse: Solheimsgaten 9, 5058 Bergen


Adm. ansvarlig:

Birthe Rasmussen

Med. faglig ansvarlig:

Eivind Damsgaard


E-post: 

birthe.rasmussen@bergen.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Bergen 

FØRDE

Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane


Telefon: 57 83 23 00


Adresse: Førde Sentralsjukehus, Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, 6812 Førde


Adm. ansvarlig:

Lin Hjelmeland Finjord

Med. faglig ansvarlig:

Øystein Furnes


E-post:

lin.hjelmeland.finjord@sys-ikl.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane 

HAUGESUND

Overgrepsmottaket i Helse Fonna, Haugesund sjukehus


Telefon: 05253 / 52 73 20 00


Adresse: Karmsundsgata 120, 5528 Haugesund


Adm. ansvarlig:

Eli Lunde

Med. faglig ansvarlig:

Pernille Nylehn


E-post:

pernille.nyhlehn@helse-fonna.no

eli.lunde@helse-fonna.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Haugesund 

STAVANGER

Overgrepsmottaket for Sør-Rogaland, Stavanger legevakt


Telefon: 51 51 02 02


Adresse: Armauer Hansensvei 30, 4011 Stavanger


Adm. ansvarlig:

Helen Aakre

Med. faglig ansvarlig:

Kristin Eide


E-post:

helen.aakre@stavanger.kommune.no

kristin.eide-olufsen@stavanger.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Stavanger 


LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

SØRLANDET

KRISTIANSAND 

Overgrepsmottaket i Agder


Telefon: 38 07 34 00


Besøksadresse: Egsveien 100, 4615 Kristiansand


Postadresse: Sørlandet Sykehus Kristiansand v/Seksjon for akuttmedisin, Postboks 416, 4604 Kristiansand


Adm. ansvarlig

Benedicte Severinsen

Med. faglig ansvarlig

Benedicte Severinsen


E-post:

benedicte.sabo.severinsen@sshf.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Agder


LANDETS OVERGREPSMOTTAK

ØSTLANDET

DRAMMEN

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS


Telefon: 32 25 41 70 / 116 117


Adresse: Rosenkrantzgate 17, 3018 Drammen


Adm.ansvarlig:

Beate Nordahl-Olsen

Med. faglig ansvarlig:

Bahram Kiani


E-post:

beate.cecilie.nordahl.olsen@drammen.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Drammen 

ELVERUM

Voldtektsmottak for Hedmark, Sykehuset Innlandet HF Elverum


Telefon: 06200


Adresse: Kirkeveien 7, 2406 Elverum


Adm. ansvarlig:

Rolf Skavern

Med. faglig ansvarlig:

Anne Birthe Lømo


E-post:

rolf.skavern@sykehuset-innlandet.no

anne.birthe.lomo@sykehuset-innlandet.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Elverum

FREDRIKSTAD

Overgrepsmottaket i Østfold


Telefon: 47 46 21 00 / 116 117


Adresse: Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy


Adm. ansvarlig:

Ann Helen Lomsdalen

Med. faglig ansvarlig:

Alice Moræus


E-post:

ahkl@fredrikstad.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Fredrikstad 

LILLEHAMMER

Overgrepsmottaket for Oppland


Telefon: 61 27 22 16 / 61 27 20 18


Adresse: Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer, Gynekologisk avdeling, Anders Sandvigsgate 17, 2629 Lillehammer


Adm. ansvarlig:

Ruth Nylund

Med. faglig ansvarlig:

Sølvi Lomsdal


E-post:

solvi.lomsdal@sykehuset-innlandet.no

ruth.nylund@sykehuset-innlandet.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Lillehammer

OSLO

Overgrepsmottaket i Oslo, Oslo kommune Legevakten


Telefon: 23 48 70 90


Adresse: Storgata 40, 0182 Oslo


Med. faglig ansvarlig:

Henriette Myhre Waitz


E-post:

henriette-myhre.waitz@hel.oslo.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Oslo 

SANDEFJORD

Overgrepsmottaket i Vestfold


Telefon: 33 45 67 00


Adresse: Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3247 Sandefjord


Adm. ansvarlig:

Linda Mølgaard Gustavsen

Med. faglig ansvarlig:

Ole Henrik Augestad


E-post:

overgrepsmottak@sandefjord.kommune.no

ole.henrik.augestad@sandefjord.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Sandefjord

SKIEN

Overgrepsmottaket i Telemark, Skien interkommunale legevakt


Telefon: 35 50 30 00 / 116 117


Adresse: Ulefossveien 55, 3710 Skien


Adm. ansvarlig:

Berit Spange

Med. faglig ansvarlig:

Casper Holmberg


E-post:

berit.spange@skien.kommune.no


Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Skien


Det finnes overgrepsmottak i alle fylker. Overgrepsmottakene har egne rutiner for å ta imot personer som har blitt utsatt for overgrep. Du vil få nødvendig krisehjelp og hjelp til å få oppfølging om du ønsker det. Du kan også få hjelp til å kontakte politiet. De fleste overgrepsmottak er lokalisert ved en legevakt.