DIXI RESSURSSENTER

I MEDIA


17.06.2020

Leger ved overgrepsmottaket i Oslo er bekymret for at mange har blitt utsatt for overgrep uten å melde fra, ettersom pågangen til mottakene i de største byene nesten ble halvert mens Norge var koronastengt.

Daglig leder hos DIXI Ressurssenter mot voldtekt, Rannveig Kvifte Andresen, var i dag på Nyhetsmorgen for å snakke om dette, samt hvordan pågangen har vært hos DIXI.

Sendingen kan sees her, og innslaget er fra kl. 33:25.