DIXI RESSURSSENTER

I MEDIA


29.09.2020

Vinneren av Jenteprisen 2020 skal snart kåres! Med omkring 70 nominerte viser det store engasjementet for prisen at det fortsatt er behov for å synliggjøre likestilling og brudd på jenters rettigheter.

- Voldtekt og seksuelle overgrep er et samfunnsproblem. Å ha et lavterskeltilbud er avgjørende for jenter og kvinners psykiske helse og trygghet, sier DIXI Ressurssenter, for mennesker utsatt for voldtekt.

Dessverre opplever altfor mange barn og unge grove brudd på sine rettigheter. Det kan ta mange år fra overgrepet har funnet sted, til personen er klar til å fortelle det til noen. Da er det viktig at de har riktige og kompetente folk de kan snakke med, og at de blir trodd.


28.06.2020

49 prosent av unge jenter svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet når de drikker med jevnaldrende.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion i mars, på vegne av Actis.

1000 personer i alderen 15 til 20 år deltok.

  • 49 prosent av de spurte jentene oppgir at de én eller flere ganger har opplevd å få uønsket seksuell oppmerksomhet når de drikker sammen med jevnaldrende.
  • Hendelsene kan være alt fra tilrop, klåing og overgrep.
  • Tilsvarende tall for gutter er 18 prosent.

Ikke overrasket

June Holm (under), synes tallene er høye, men er ikke overrasket. Hun er kommunikasjonsansvarlig hos Dixi Ressurssenter, og de snakker med mange som har opplevd dette.

- Over 40 prosent av anmeldte voldtekter er fest-relaterte. Grensene for hva som er greit og ikke blir ofte visket ut når man drikker alkohol. Men det er viktig å huske på at man er like mye skyldig hvis man gjør noe når man er beruset.

Alvorlig

Uønsket seksuell oppmerksomhet kan få store konsekvenser for dem som blir utsatt for det, selv om det ikke er snakk om voldtekt, opplyser Holm. Hun håper de berørte ungdommene tør å snakke med noen de stoler på.

- Selv om det ikke er voldtekt kan mange oppleve det som en svært ubehagelig og traumatisk opplevelse. Men man må aldri føle skyld og skam. Man ser i undersøkelsen at det er mye mer vanlig enn man kan tro. Ta det heller opp en gang for mye enn en for lite. Man kan klandre seg selv i ettertid hvis man ikke gjør det og da kan det få større konsekvenser.

Andre funn:

**44 prosent av jentene har noen eller flere ganger følt seg utrygg eller vært redd.

**22 prosent opplever drikkepress i sin vennegjeng.

**23 prosent av guttene har følt seg truet, mens 12 prosent av jentene har opplevd det samme.

Økning

Actis er en interesseorganisasjon som blant annet jobber med ruspolitikk, forebygging og behandlingen av rus- og avhengighet.


– Grip inn

Huseby mener resultatene er alarmerende

- Etter metoo hadde vi håpet at tallet for uønsket seksuell oppmerksomhet skulle vært lavere. Det kan hende økningen skyldes en økt oppmerksomhet om temaet, men det er skuffende at tallene går feil vei. En kan lure på om metoo-effekten var forbigående.

- Min oppfordring til ungdommen er å passe på hverandre og gripe inn hvis noe skjer. Si fra hvis noen går over streken. Mye kan også forhindres vet at foreldre snakker med ungdommen sin om alkohol, hva som ikke er greit å gjøre og setter tydelige grenser. Ikke send med alkohol og vær i henteberedskap om ungdommen din er på fest.

Økt kunnskapsnivå

June Holm i Dixi mener at økningen kan bety at flere har blitt bevisst på hva som ikke er greit etter metoo, og at kunnskapsnivået om problematikken har økt.

- Det har blitt mer åpenhet om det. Nå har også menn tatt det innover seg og oppsøkt informasjon og kan mer om problematikken.

Les fortsettelsen her.


17.06.2020

Leger ved overgrepsmottaket i Oslo er bekymret for at mange har blitt utsatt for overgrep uten å melde fra, ettersom pågangen til mottakene i de største byene nesten ble halvert mens Norge var koronastengt.

Daglig leder hos DIXI Ressurssenter mot voldtekt, Rannveig Kvifte Andresen, var i dag på Nyhetsmorgen for å snakke om dette, samt hvordan pågangen har vært hos DIXI.

Sendingen kan sees her, og innslaget er fra kl. 33:25.


10.01.2020

DIXI-prisen 2019 tildeles Sortland kommune for det helhetlige og systematiske arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep.

- Årets prisvinner har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet «Æ e mæ». I 2019 ble modellen omtalt i regjeringens handlingsplan mot voldtekt - Sortlandmodellen. Kort tid etter ble modellen tilgjengeliggjort for andre kommuner på www.æemæ.no, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

«Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep» er en overordnet visjon for DIXI.