ÅRLIG PRIS

DIXI-PRISEN


Hvert år deler DIXI Ressurssenter ut en pris til noen som har jobbet for å sette voldtekt på dagsorden. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for utsatte og/eller i arbeidet bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet. Prisen deles ut under en høytidelig tilstelning

Nå kan du være med å bestemme årets vinner. Send inn din nominasjon med navn og begrunnelse for hvorfor du mener personen eller bedriften fortjener årets pris.

Send til: rannveig@dixioslo.no | Frist for nominasjon: 15. desember 2020.


VINNERE AV

DIXI-PRISEN


 • 2019: Sortland Kommune
 • 2017: Mørketall
 • 2016: Hilde Reikrås
 • 2015: Johanne Bjørnå
 • 2014: Frøydis Marstein
 • 2013: Kari-Janne Lid
 • 2012: Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland
 • 2011: Loveleen Rihel Brenna
 • 2010: Asbjørn Øyhovden og Connie Bentzrud
 • 2009: Margaret Oshaug
 • 2008: André Oktay Dahl
 • 2007: Mia Gundersen
 • 2006: Berit Schei
 • 2004: Hege Salomon
 • 2003: Per A. Thorbjørnsen
 • 2002: Helle Nesvold
 • 2001: Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • 2000: Elisabeth Schanche
 • 1999: Synnøve Skeie Fosse