ÅRLIG PRIS

DIXI-PRISEN


Hvert år deler DIXI Ressurssenter ut en pris til noen som har jobbet for å sette voldtekt på dagsorden. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for utsatte og/eller i arbeidet bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet. Prisen deles ut under en høytidelig tilstelning

Nå kan du være med å bestemme årets vinner. Send inn din nominasjon med navn og begrunnelse for hvorfor du mener personen eller bedriften fortjener årets pris.

Send til: rannveig@dixioslo.no | Frist for nominasjon: 15. desember 2020.


VINNERE AV

DIXI-PRISEN


2019

Sortland Kommune

2017

Mørketall

2016

Hilde Reikrås

2015

Johanne Bjørnå

2014

Frøydis Marstein

2013

Kari-Janne Lid

2012

Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland

2011

Loveleen Rihel Brenna

2010

Asbjørn Øyhovden og Connie Bentzrud

2009

Margaret Oshaug

2008

André Oktay Dahl

2007

Mia Gundersen Leliënhof

2006

Berit Schei

2004

Hege Salomon

2003

Per A. Thorbjørnsen

2002

Helle Nesvold

2001

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

2000

Elisabeth Schanche

1999

Synnøve Skeie Fosse