GUTT OG UTSATT FOR OVERGREP?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Mange tror at overgrep kun rammer jenter og kvinner, men gutter og menn opplever også å bli truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot sin vilje. Noen synes det er ekstra vanskelig å fortelle om overgrepene de har opplevd, men å si ifra og snakke om det du har opplevd er viktig for å kunne bearbeide det som har skjedd.

Etter å ha opplevd uønskede seksuelle handlinger er det lett å tro at du er den eneste. Slik er det ikke. Minst fem prosent av gutter og menn i Norge har vært utsatt for seksualisert vold.

Overgrepene skjer i ulike situasjoner, og man kan bli utsatt av ulike gjerningspersoner. Det kan være et familiemedlem, en venn eller noen andre du har tillit til, men det kan også være en fremmed.

HVEM KAN DU SNAKKE MED?

Det kan være mange vanskelige følelser og tanker rundt det å fortelle noen om seksuelle overgrep.

Mange synes det betyr mye hvilken kvaliteter den man skal fortelle det til har, og at det er viktig å stole på og få tillit til den man sier det til. Det vil være til god hjelp å fortelle til noen som lytter og er der for deg.

Mange som har fortalt det til noen, sier det har vært godt og trygt for de å fortelle. Det er viktig å prate, og slippe å bære på de vonde opplevelsene alene.

HVILKE REAKSJONER KAN DU OPPLEVE?

Etter et overgrep kan mange forskjellige følelser komme. Kanskje er du i sjokk og trenger å kjenne trygghet. Du kan oppleve kaos, der du veksler mellom å ha behov for å være alene og å bli tatt vare på. Kanskje er du sint på den som gjorde det vonde mot deg. Man kan også føle seg skitten, og være redd for at det aldri blir bra igjen.

Den første tiden etter overgrepet kan du føle deg spesielt sårbar. Tillit til andre mennesker kan være vanskelig: Kan jeg stole på noen igjen? Også helt vanlig nærhet til andre mennesker, venner eller en kjæreste kan oppleves vanskelig. Spørsmål om meningen med livet kan også dukke opp når noe galt og uforståelig skjer. For noen kan det gå raskt over, for andre tar det lengre tid. Uansett hva du føler på, er det normalt etter det du har opplevd. For noen kommer reaksjonene mange år senere. Det kan også gå lang tid før man blir klar over at man har vært utsatt for overgrep.

HUSK: Det er aldri din feil. Det er den som gjorde overgrepet som er skyld i at det skjedde.

HVORFOR SYNES MANGE GUTTER OG MENN DET ER VANSKELIG Å FORTELLE OM OVERGREP?

  • Klarer ikke å sette ord på det
  • Redd for å ikke bli trodd
  • Vil beskytte familie og venner
  • Er glad i overgriper
  • Redd for å miste familie og venner
  • Føler skyld i at de har gjort noe galt
  • Redd for at folk skal synes synd på dem
  • Redd for å bli sett på som ekkel
  • Vil ikke være svak
  • Overgriper er truende

Her er noen råd fra gutter som har opplevd overgrep, og som har fått hjelp til å takle det de har opplevd:

Plasser skylden, det er ikke din feil: Overgriperen har ansvaret for det han eller hun gjorde mot deg. Plasser skylden hos personen eller personene som gjorde det. Dette kan være vanskelig, men det er viktig å gjøre det.

Snakk med noen du stoler på: Det er vondt å bære på vanskelige opplevelser alene, derfor er det viktig å dele og snakke med noen. Det blir vanskelig å komme seg videre og få det bra om man skal holde det hemmelig.

Del og snakk med noen du stoler på og som kan hjelpe deg. Mange har fått hjelp av å fortelle det til familie eller venner, støttesenter mot overgrep, helsesykepleier, lærer eller noen andre de stoler på.

Aksepter at du har vært utsatt: Å prøve å glemme eller fortrenge det, kan gjøre det vonde enda vanskeligere. Om du aksepterer det som skjedde, kan det bli lettere å fortelle, ta imot hjelp og komme seg videre i livet.


Fjern skammen: Når du har plassert skylden der den hører hjemme, blir det lettere å kvitte seg med skammen. Du har ingen grunn til å skamme deg, men dessverre kan det ta tid og mye arbeid å fjerne skammen.

Mange fjerner skammen ved å snu tankene og snakke til seg selv. Si til deg selv at du ikke har noen grunn til å skamme deg.

Tillat deg å kjenne på sinne, smerte, frustrasjon og andre vanskelige følelser: Du har gode grunner til å kjenne på vonde følelser. Ved å gi deg selv lov til å ha og vise disse følelsene, og prøve å finne ut hvorfor du føler som du gjør, vil de vonde følelsene gradvis bli svakere.

Ikke mist håpet: De dårlige dagene blir ikke borte over natten. Det kan ta tid. Når du har fortalt det til noen, og funnet en eller flere gode hjelper, er du i gang med å få det bedre. Det finnes også gode behandlingsmuligheter for de som er utsatt.Vær snill mot deg selv. Gi deg selv tid og tålmodighet. Du vil få det bra igjen, det vet vi.