warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

dixiprofilbilde1

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Vi driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp. Alle som arbeider i DIXI er fagutdannet med bred erfaring i feltet, og noen av oss har også selv opplevd voldtekt.

Vi i DIXI er her for at utsatte og pårørende skal få noen å snakke med, på en trygg arena der vi sammen kan skape håp for framtiden.

Vårt tilbud er gratis, du trenger ikke henvisning og vi har taushetsplikt

DIXI tilbyr:

  • Enesamtaler for utsatte og pårørende
  • Samtalegruppe for utsatte og pårørende
  • Gratis advokathjelp
  • Telefon-, mail- og Skypesamtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Temakvelder, foredrag og informasjon til øvrig hjelpeapparat og andre interesserte!

Kontakt:

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00 (torsdag kl. 10.00 - 15.00)

Telefon:  22 44 40 50

Mobil: 930 58 070

E-post:  e-post

Besøks-adresse:  Bygdøy allé 1, 0257 OSLO

Pressekontakt: Birgit Nereng, tlf. 900 36 713

Daglig leder: Rannveig Kvifte Andresen, tlf. 481 03 943

 

 

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.