warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

DIXI-prisen til Berit Schei


Berit Schei er tildelt DIXI-prisen 2006. Foto Tidsskriftet

Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. Det mener DIXI Ressurssenter, som derfor tildeler henne DIXI-prisen 2006. Ressurssenteret arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende.

– Berit Schei har tålmodig bygd opp kunnskap, spredt informasjon, påvirket holdninger og etablert tiltak som har bidratt til at vold mot kvinner og barn nå blir tatt på alvor, heter det i begrunnelsen.

Professoren er leder ved Voldtektsmottaket ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, som hun var med på å starte opp i 1998. Hun var også en av initiativtakerne til Enhet for voldsutsatte voksne og barn (Overgrepsenheten) ved sykehuset. Schei arbeider både nasjonalt og internasjonalt for voldtatte kvinner, blant annet for Verdens helseorganisasjon. Hun har en rekke publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og har vært bidragsyter og redaktør for ulike fagbøker.

Fra: http://tidsskriftet.no/article/1471118

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.