warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Familien er for mange utsatte naturlige støttepersoner. Som pårørende er det flere ulike måter du kan støtte og hjelpe på.

I den tidlige fasen etter voldtekten kan den utsatte ha behov for hjelp i kontakt med helsevesen, politi og bistandsadvokat. Det er også noen som har behov for noen å være sammen med den første tiden etter voldtekten. Du kan være en god samtalepartner for den utsatte og du vil kunne være til god hjelp med praktiske gjøremål den første tiden. Det kan være fint å også snakke om dagligdagse ting for å roe ned. Praktisk avlastning med oppgaver i hjemmet kan være nyttig i starten, men det er viktig at du ikke tar over for mye, for da kan passiviteten bli et nytt hinder for å normalisere situasjonen.

Å komme seg etter en voldtekt kan ta lenger tid enn ventet. Det er viktig at du som pårørende ikke bruker opp all energien din, men at du også tar vare på deg selv i prossessen. På den måten kan du også være en bedre støtte for den utsatte over tid.

Venner er også en svært viktig del av nettverket for den utsatte.

Utsatte forteller at venner av og til trekker seg unna etter hendelsen. Det kan være fordi man blir usikker på hvordan man skal takle det som har skjedd. Som venn kan du stille opp med praktisk hjelp, og være med å mobilisere andre venners støtte. Tidlig etter hendelsen er det viktig å sende signaler om at du tenker på den utsatte, og at du vil være der for han/henne. Det varierer veldig hvor mye hjelp og støtte den utsatte trenger. Noen syns det er godt å snakke ut, mens andre trenger tid og ro. Det kan være fint å ha en åpen dialog og spørre hvilke behov den utsatte har. Som venn kan du også forsiktig oppmuntre til å ta opp igjen sosiale aktiviteter, gå tur, dra på kino eller lignende. For mange er det til god hjelp å komme inn i de daglige rutinene.

Arbeidskolleger og arbeidssted spiller også en viktig rolle.

Ettersom voldtekt er tabubelagt, er det ikke alle som velger å fortelle om hendelsen på arbeidsplass, skole eller studium. Forskning viser at det etter traumatiske hendelser er viktig å ha en jobb eller aktivitet å gå til, slik at en ikke sitter hjemme innesperret med sine tanker. Arbeidskapasiteten kan likevel være svekket på grunn av problemer med konsentrasjon og hukommelse. Det aller viktigste arbeidsstedet og kolleger kan gjøre, er å ha et arbeidsklima som tillater den utsatte å ha reaksjoner og hvor det er lov til å ha varierende arbeidskapasitet. Det er viktig å forstå at den svekkede arbeids- eller læringskapasiteten kan vedvare over mange måneder etter voldtekten.

(kilde: Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi i Bergen)

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.