warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Voldtekt eller andre seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget eller presset til å gjøre noe seksuelt mot din vilje. Den som utsettes for voldtekt kan være mann eller kvinne, voksen eller barn.

Voldtekt er en alvorlig kriminell handling som er straffbar i Norge.Voldtekt er også en alvorlig krenkelse av ens personlige integritet, frihet og grenser.

De som blir utsatt for voldtekt kan bli påført en lang rekke fysiske og psykiske skadevirkninger. De psykiske følgene av en voldtekt er ofte omfattende og langvarige, og kan gi seg utslag i kroppslige plager.

Det er likevel viktig å vite at det er mulig å få det bra igjen etter en voldtekt. Etterreaksjoner og behov for oppfølging varierer. Noen har behov for psykologisk oppfølging over tid, mens andre syns det er nok med støtte fra familie og venner. Det aller viktigste er at man har noen å snakke med, slik at man ikke må bære på hendelsen alene.

Den som er utsatt for voldtekt bør oppsøke overgrepsmottaket raskt etter hendelsen. Her kan man få medisinsk oppfølging og tilbud om samtaler, råd og veiledning i prosessen videre. På mottaket han man også få informasjon om anmeldelse til politiet. Utsatte og pårørende kan når som helst ta kontakt med DIXI. Vi bistår i prosessen både like etter hendelsen, og over lengre tid ved behov.

 

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.