warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Her kommer mer informasjon om DIXI prisen – og tidligere vinnere

DIXI prisen deles ut til en person eller bedrift som har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. DIXI ser det som viktig at det blir fokusert mer på dette temaet, og ønsker å vise at vi følger nøye med i det arbeid som gjøres på dette feltet.

Dixiprisen 2012

TIDLIGERE VINNERE AV DIXI-PRISEN:

2017 - Nettplattformen Mørketall – www.morketall.no Marika Lejon, fra Kvinnefronten Oslo lokallag ble mottaker for sitt arbeid med denne

2016 - Hilde Reikrås - Etterforskningsleder for operasjon Dark Room, Vest Politidistrikt

2015 - Johanne Bjørnå - Utsatt, foredragsholder og skaper av filmen "Et stilltiende samtykke"

2014 - Frøydis Marstein - Pårørende og politisk engasjert i kompetansegruppen på Stortinget

2013 - Kari-Janne Lid - Leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt

2012 - Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland - Forfatter og næromsorgsarbeider / Spesialist i sexologisk rådgivning

2011 - Loveleen Rihel Brenna - Rådgiver og forfatter

2010 - Asbjørn Øyhovden og Connie Bentzrud - journalister i TV2

2009 - Margaret Oshaug - Lege ved Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland

2008 - André Oktay Dahl - Stortingsrepresentant (H)

2007 - Mia Gundersen Lelienhof - Samfunnsengasjert sanger og skuespiller

2006 - Berit Schei - Professor ved Institutt for samfunnsmedisin (NTNU)

2005 

2004 - Hege Salomon - Advokat fra advokatfirmaet Salomon & Johansen

2003 - Per A. Thorbjørnsen - Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

2002 - Helle Nesvold - Overlege ved Overgrepsmottaket i Oslo

2001 - Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep - v. daglig leder Elisabeth Torp

2000 - Elisabeth Schanche - journalist i Aftenbladet 

1999 - Synnøve Skeie Fosse - journalist i Fædrelandsvennen

 

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.