warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Under denne fanen vil vi publisere DIXIs meninger, forslag og innspill i arbeidet mot voldtekt.

DIXIs høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med høringsrunden om reservasjonsordning for fastleger:

Høringssvar.Reservasjonsordning

DIXIs innspill til oppfølgingen av strategiplanen Barndommen kommer ikke i reprise til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Innspill.DIXI.BLDInnspill.DIXI.BLD

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.