warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

DIXI-prisen deles ut til en person eller virksomhet som har gjort en særlig innsats for å hjelpe de som er utsatt for voldtekt.

DIXI-prisen 2013 ble tildelt Kari-Janne Lid,

Leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt

Juryens begrunnelse: 

Årets prisvinner, Kari-Janne Lid, har gjennom sitt arbeid i politiet bidratt til å senke terskelen for å anmelde voldtekt. Hun har vært en tydelig og synlig leder, både i media og fagmiljøet. Med dette har hun bidratt til å spre kunnskap om og forståelse av politiets arbeid med voldtektssaker.

Kari-Janne oppfattes som en engasjert og dedikert leder i politiet. Hun har åpnet for dialog og samarbeid med relevante institusjoner og organisasjoner, med det formål å styrke arbeidet mot voldtekt.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.