warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Her kommer mer informasjon om DIXI prisen – og tidligere vinnere

DIXI prisen deles ut til en person eller bedrift som har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. DIXI ser det som viktig at det blir fokusert mer på dette temaet, og ønsker å vise at vi følger nøye med i det arbeid som gjøres på dette feltet.

Dixiprisen 2012

TIDLIGERE VINNERE AV DIXI-PRISEN:

2017 - Nettplattformen Mørketall – www.morketall.no Marika Lejon, fra Kvinnefronten Oslo lokallag ble mottaker for sitt arbeid med denne

2016 - Hilde Reikrås - Etterforskningsleder for operasjon Dark Room, Vest Politidistrikt

2015 - Johanne Bjørnå - Utsatt, foredragsholder og skaper av filmen "Et stilltiende samtykke"

2014 - Frøydis Marstein - Pårørende og politisk engasjert i kompetansegruppen på Stortinget

2013 - Kari-Janne Lid - Leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt

2012 - Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland - Forfatter og næromsorgsarbeider / Spesialist i sexologisk rådgivning

2011 - Loveleen Rihel Brenna - Rådgiver og forfatter

2010 - Asbjørn Øyhovden og Connie Bentzrud - journalister i TV2

2009 - Margaret Oshaug - Lege ved Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland

2008 - André Oktay Dahl - Stortingsrepresentant (H)

2007 - Mia Gundersen Lelienhof - Samfunnsengasjert sanger og skuespiller

2006 - Berit Schei - Professor ved Institutt for samfunnsmedisin (NTNU)

2005 

2004 - Hege Salomon - Advokat fra advokatfirmaet Salomon & Johansen

2003 - Per A. Thorbjørnsen - Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

2002 - Helle Nesvold - Overlege ved Overgrepsmottaket i Oslo

2001 - Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep - v. daglig leder Elisabeth Torp

2000 - Elisabeth Schanche - journalist i Aftenbladet 

1999 - Synnøve Skeie Fosse - journalist i Fædrelandsvennen

 

DIXI mener det er viktig å holde et sterkt fokus på voldtekt og andre seksuelle overgrep. Derfor deles DIXI-prisen ut til en person(er) eller en bedrift som har vært med på å sette voldtekt på dagsordenen. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for voldtektsutsatte og/eller i arbeidet mot voldtekt bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet.

DIXI-prisen 2014 ble tildelt Frøydis Marstein
pårørende, foredragsholder og politisk engasjert i kompetansegruppen på Stortinget

Juryens begrunnelse:
Årets prisvinner, Frøydis Øfeldt Marstein er pårørende til noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Som pårørende har hun, i tillegg til å være en viktig støtte, engasjert seg i arbeidet mot seksuelle overgrep og bidratt til å synliggjøre pårørende som gruppe. Hun har vært åpen og tydelig på at seksuelle overgrep kan og bør snakkes om, og understreker viktigheten av å inneha kunnskap om voldtekt og overgrep.

Frøydis har holdt foredrag og appeller for å øke kunnskapen om voldtekt og seksuelle overgrep, og bidrar til å løfte frem de som har vært en ”glemt” gruppe, nemlig de pårørende. Denne prisen er en anerkjennelse av den viktige rollen de har som støttepersoner for de utsatte, og vi håper at det også kan være en motivasjon for andre pårørende til å strekke ut en hånd og snakke om det som er så vanskelig. Dere kan gjøre en forskjell. Samtidig er det viktig å anerkjenne at å være pårørende er krevende følelsesmessig, og at dette må snakkes om. Frøydis sitt engasjement bidrar til å sette lys på nettopp dette.

Frøydis sitter også i kompetansegruppen på Stortinget som har som mål å bedre tilbud og oppfølging for utsatte for overgrep og vold i nære relasjoner og som blant annet har jobbet mye med å fjerne foreldelsesfristen.

 

DIXI prisen deles ut til en person(er) eller bedrift som har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. DIXI ser det som viktig at det blir fokusert mer på dette temaet, og ønsker å vise at vi følger nøye med i det arbeid som gjøres på dette feltet.

DIXI prisen for 2012 tildeles Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland. 

Prisen ble delt ut under en høytidelig tilstelning på Café de Concert Tjuvholmen.

Forfatter og næromsorgsarbeider Eli Rygg og spesialist i sexologisk rådgivning Margrete Wiede Aasland har i en årrekke, gjennom sitt uredde, engasjerte og konfronterende arbeid satt søkelys på barn og ungdom som er utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt.

Sammen har de holdt en rekke foredrag og skrevet boka ”Jeg er meg! Min meg – en bok som lærer barn om seksualitet og seksuelle overgrep, samt skrevet sine egne bøker om tema. Begge har undervist barn, foreldre og fagpersoner og kjempet for at alle som jobber med barn skal tørre å snakke med barn og unge om seksuelle overgrep og voldtekt.

Deres kvalitetsarbeid har bidratt til at barn og unge har turt å fortelle at de har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep, samt bidratt til en bevisstgjøring generelt i samfunnet i forhold til å sette økt fokus på barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep.

DIXI prisen består av en kunststatue i keramikk laget av keramiker og kunstner Siv Andersen, Sandnes HYPERLINK “http://www.sivandersen.no/”www.sivandersen.no

Kontaktperson: Daglig leder Herdis R. Magerøy, DIXI Ressurssenter, Oslo

 

DIXI-prisen deles ut til en person eller virksomhet som har gjort en særlig innsats for å hjelpe de som er utsatt for voldtekt.

DIXI-prisen 2013 ble tildelt Kari-Janne Lid,

Leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt

Juryens begrunnelse: 

Årets prisvinner, Kari-Janne Lid, har gjennom sitt arbeid i politiet bidratt til å senke terskelen for å anmelde voldtekt. Hun har vært en tydelig og synlig leder, både i media og fagmiljøet. Med dette har hun bidratt til å spre kunnskap om og forståelse av politiets arbeid med voldtektssaker.

Kari-Janne oppfattes som en engasjert og dedikert leder i politiet. Hun har åpnet for dialog og samarbeid med relevante institusjoner og organisasjoner, med det formål å styrke arbeidet mot voldtekt.

Årets DIXI pris 2011

Årets DIXI pris 2011 ble tildelt rådgiver og forfatter Loveleen Rihel Brenna

DIXI prisen deles ut til en person(er) eller bedrift som har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. DIXI ser det som viktig at det blir fokusert mer på dette temaet, og ønsker å vise at vi følger nøye med i det arbeid som gjøres på dette feltet. Det er med stor glede å tildele årets DIXI pris til Loveleen Rihel Brenna.

Brenna har i en årrekke engasjert seg i samfunnsdebatten med fokus på vold og overgrep mot kvinner og barn.

Med sin kompetanse, minoritetsbakgrunn og pedagogiske evner har hun bidratt til fler- kulturell forståelse og folkeopplysning. Gjennom sitt forfatterskap har hun satt søkelys på overgrep mot kvinner og barn i lukkede miljøer. Hun har kommet med gode løsningsforslag i spørsmål om integrering.

Som leder av FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har hun arbeidet med fore- byggende og holdningsskapende arbeid mot «de tause eller utagerende» barna. Blant annet fordi de blir utsatt for overgrep eller har mødre/søstre som er blitt utsatt for overgrep.
Som leder av kvinnepanelet har hun foreslått en rekke tiltak for å bedre voldtektsofrenes stilling, og synliggjort hvordan seksualisert vold kan ramme kvinner og hvilke svakheter det er i hjelpeapparatet.
Loveleen Rihel Brenna har en unik stå-på-vilje og en enorm arbeidskapasitet som stadig kommer til uttrykk gjennom den offentlige debatt i pressen og sosiale medier. Hun er derfor åpenbart en verdig vinner av årets DIXI pris.

For mer informasjon om DIXI- prisen for 2011 se www.dixi.no

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.