warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

 

 DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI er et latinsk uttrykk som betyr «jeg har talt»; det er altså et uttrykk for at man har sagt alt man vil si om en sak.

— DIXI

 • Vi gir informasjon og støtte til utsatte og familien deres så tidlig som mulig
 • Vi er behjelpelige med å opprette DIXI samtalegrupper for både voldtatte og deres pårørende
 • Vi driver holdningsskapende arbeid og utgir informasjon til bl.a. hjelpeapparat, skoler og samfunnet forøvrig
 • Vi er proaktive med hensyn til innlegg og debatt i media, oppsøkende virksomhet, kampanjer og markeringer
 • Senteret er et lavterskeltilbud som betyr at det er ikke nødvendig med henvisning fra psykolog eller lege
 • DIXI er også et tilbud til gutter og menn
 • Tilbudet er gratis

Hos oss får du:

 • Individuelle samtaler for voldtatte og pårørende
 • Samtalegrupper for voldtatte og pårørende
 • Telefonrådgivning 22 44 40 50/mob:930 58 070
 • Veiledning på mail og sms
 • Informasjon om rettigheter
 • Gratis advokathjelp
 • Temakvelder og foredrag
 • Opplysning om hjelpeapparat
 • Foredrag på skoler, for politikere, foreninger og hjelpeapparatet generelt
 • Nettverksliste over bistandsadvokater og psykologer/terapeuter som vi
  velger å henvise til
 • Liste over anbefalt litteratur
 • Tilbud også til gutter og menn

Vi har taushetplikt. Tilbudet er gratis.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.