warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt og voldtektsforsøk.

I Norge finnes det 23 overgrepsmottak. Noen er tilknyttet lokale legevakter, mens andre ved sykehusene. En oversikt over alle landets mottak og kontaktinfo finner du her.

Mottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep. Tilbudet er åpent hele døgnet, er gratis, uavhengig av politianmeldelse og de har taushetsplikt.

Hos overgrepsmottaket kan du få tilbud om:

–       Rask hjelp

–       Samtale i trygge omgivelser

–       Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet

–       Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis

–       Hjelp til å kontakte politi

–       Hjelp, selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid

–       Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse

–       Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser

Du kan velge om du vil benytte deg av hele eller deler av tilbudet.

Her kan du se en film fra mottaket i Oslo for å få et inntrykk av hva som skjer når du kommer til et overgrepsmottak

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.