warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Plakat nr 3 orginal 3 kopi 586x274

Du er mann, du blir slått, seksuelt misbrukt og krenket av jentekjæreseten din. Du forsøker å forstå hvordan dette kan skje deg, du som er mann. Skammen over overgrepene føles som om den er din egen, og du blir stadig oftere grepet av en følelse av at alt som har skjedd er din egen skyld. Dette kan være av flere grunner:

blockquote bg

Du føler du burde sagt i fra tydeligere. Det burde ikke være mulig fordi du er mann. Du føler at det rett og slett ikke skal være mulig på noen som helst måte

Jeg slet lenge med skam, skyldfølelse og en følelse som beskrives av mange oss voldtatte som “nummenhetsfølelsen”. Denne kjennetegnes ved at man føler seg utenfor sin egen kropp, og at man har et distansert og upersonlig forhold til den.

Jeg har blitt voldtatt av eksen min mer enn én gang, og utsatt for gjentatte seksuelle overgrep. Sistnevnte regnes av rettssystemet i Norge som en mindre, men dog beslektet, forbrytelse. Til tross for den avgjørelsen å plassere betegnelsen “seksuelle overgrep” som noe underordnet forbrytelsen “voldtekt” er den totale, langsiktige effekten ofte den samme for offeret. Dette gjelder uavhengig av kjønn.

Enkelte tror at kvinner og menn sliter med forskjellige problemer etter seksuelle overgrep som voldtekt, men som regel viser det seg at de psykiske og kroppslige plagene i ettertid er de samme for begge kjønn. Menn har, så vel som kvinner, en høy terskel for å oppsøke hjelp. Voldtekt mot menn er også så tabubelagt i samfunnet at mange menn ikke tør å be om hjelp eller gå ut med sin historie.

Til hjelp for andre menn som har blitt voldtatt vil jeg råde dere til å oppsøke DIXI eller Senter for seksuelt misbrukte menn. Disse sentrene tilbyr individuelle samtaler og mulighet for samtalegruppe.

blockquote bg

Husk at det finnes håp der ute!

 

Mann (24)

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.