warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

 

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for en voldtekt? Trenger du råd, veiledning eller hjelp til å håndtere vanskelige følelser? DIXI tar imot henvendelser fra hele landet. Hvis du ikke har anledning til å treffe oss i Oslo, kan vi hjelpe deg med å finne et tilbud i ditt nærmiljø.

Alle som opplever seksuelle overgrep og voldtekt har rett til å få hjelp til å bearbeide det som har skjedd. God oppfølging i etterkant kan bidra til å begrense langsiktige skadevirkninger. 

Det finnes flere ulike hjelpetilbud, avhengig av hvilke behov du har. Viktige ressurspersoner og mulige hjelpetilbud kan være:

 På den nasjonale nettportalen om vold og voldtekt i Norge, Din Utvei, kan du søke på og finne frem til hjelpetilbud nær deg. 

logo

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.