NYTTÅRSHILSEN

03.01.2021

Kjære brukere, følgere, samarbeidspartnere og støttespillere.

Vi ønsker med dette å takke for året som har gått. 2020 er historie, og gjenstår nå som et år vi ikke kommer til å glemme.

Vi på Dixi Ressurssenter har vært her for utsatte og pårørende hele året. Da den norske regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, 12. mars 2020, stengte vi ned ressurssenteret, men ikke vårt tilbud. Vi forflyttet samtalene som hadde foregått på ressurssenteret over til telefon, skjerm, utendørs og pr. e-post.

Seksuelle overgrep og voldtekter stopper dessverre ikke, selv om landet stenger ned. Tvert imot ser vi at de som lever med vold og overgrep i eget hjem, opplever økt intensitet i volden. Pandemien har ført til en større bevissthet om at privatsfæren kan være farlig. Å be folk holde seg hjemme, kan være livstruende og farlig. For mange er nemlig hjemmet det minst trygge stedet å være. Økt vold og anmeldelser ble det senere rapport om, blant annet av politiet og krisesentrene.

Da vi åpnet dørene som «normalt» igjen, det vil si i tråd med faglige råd for å hindre smittespredning, opplevde vi økt pågang. I denne perioden ansatte vi tilkallingsvikar og kommunikasjonsansvarlig. I tillegg til økt pågang på senteret, ble det flere samtaler pr. telefon og e-post. Vi tenkte nytt og tilpasset oss en uforutsigbar tid. Vi laget oss ny hjemmeside med kontaktskjema for henvendelser, og har også trappet opp på våre sosiale medier.

Vi vil spesielt takke våre brukere for fleksibilitet og forståelse i denne tiden. Vi har forsøkt å gjøre det beste ut av situasjonen vi alle stod overfor, og føler vi har mestret det på en god måte.

Vi ønsker velkommen til oss på Dixi Ressurssenter i 2021, både til gamle og nye brukere! Vi ser frem til å fortsette vårt viktige og nødvendige arbeid. Vi har individuelle samtaler, skjermsamtaler, telefonsamtaler og dialog over e-post. (Gruppesamtaler iverksettes så snart samfunnet tillater det.) Nøl ikke med å ta kontakt med oss. Vi er et gratis lavterskel hjelpetilbud for utsatte og pårørende.

Veien er ikke nødvendigvis enkel å gå, men den vil alltid være verdt det.

De aller beste ønsker om et godt 2021, fra oss på Dixi Ressurssenter.
Rannveig, Irene, Venche, Lene, Pegah, Trine, Heidi og June.