DIXI-PRISEN 2016

15.01.2016

Det er en stor glede å tildele Hilde Reikrås, etterforskningsleder for operasjon Dark Room, DIXI-prisen 2016.

DIXI mener det er viktig å holde et sterkt fokus på voldtekt og andre seksuelle overgrep. Derfor deles DIXI-prisen ut til en person(er) eller en bedrift som har vært med på å sette voldtekt på dagsordenen. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for voldtektsutsatte og/eller i arbeidet mot voldtekt bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet.

Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner, etterforskningsleder Hilde Reikrås, stolte på magefølelsen sin da hun ba om mer tid og ressurser for å grave dypere i en sak anmeldt til Vest politidistrikt. Dette ble starten på opprullingen av Norgeshistoriens hittil mest omfattende overgrepssak kalt operasjon "Dark Room". Flere måneder med etterforskning resulterte i at mange nå er siktet for seksuelle overgrep, produksjon, deling og spredning av overgrepsbilder og filmer av barn og unge. Hilde viser hvor stor betydning en enkeltpersons innsats kan ha for mange.

Juryen ser at denne saken både har avverget og avdekket seksuelle overgrep mot barn og unge, samt at den har skapt et stort fokus i mediene og i det offentlige rom. Det har blitt skrevet mye om seksuelle overgrep og om hvordan voksne kan avdekke og beskytte barn og unge mot dette. Fokuset bidrar til å bryte tabuer, fjerne skam og øke kunnskapen blant folk flest om denne tematikken.

Overgrepsutsatte barn og unge har høyere risiko enn andre for å bli utsatt for nye overgrep i voksen alder. Opprullingen av denne saken har virket forebyggende, både fordi den har avverget at overgrep har blitt begått, samt at den har avdekket overgrep og dermed sørget for at det er mulig at barn og unge kan bli ivaretatt i etterkant. Dette er viktig for å forebygge reviktimisering i voksen alder.

Nettovergrep mot barn og unge er et økende problem i dagens samfunn. Dark Room-saken ved Hilde Reikrås og hennes team har bidratt til at vi har åpnet øynene våre for at dette skjer over hele landet og i alle samfunnslag. Hilde Reikrås er en etterforsker som viser hvor viktig det er med de ildsjelene som tar overgrep på alvor og velger å tro på at dette skjer oftere enn vi tror og nærmere enn vi tror. Arbeidet mot seksuelle overgrep har hatt variert fokus hos politiet gjennom tidene, og ved å gi Hilde DIXI-prisen for 2016 ønsker vi å løfte frem politiets arbeid i denne saken og skape et eksempel til etterfølgelse.

DIXI prisen består av en kunststatue i keramikk laget av kunstner Elisabeth Helvin.

DIXI-PRISEN: Hilde Reikrås (i midten) tildeles Dixi-prisen for sin innsats i Dark Room-saken. Foto: Ørjan Deisz
DIXI-PRISEN: Hilde Reikrås (i midten) tildeles Dixi-prisen for sin innsats i Dark Room-saken. Foto: Ørjan Deisz