DIXI-PRISEN 2015

15.01.2016

Det er en stor glede å tildele Johanne Bjørnå, DIXI-prisen 2016. For å ha klart å snu sin historie til noe positivt, og bruke den som en ressurs.

Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner, Johanne Bjørnå, har selv vært utsatt for voldtekt og har klart å snu sin vonde opplevelse til noe positivt og bruke den som en ressurs.

Juryen ser at hennes arbeid med forebygging av voldtekt ved hjelp av foredrag og kampanjefilm i Troms og Finnmark er av stor verdi, og ønsker å gi Johanne anerkjennelse for sitt arbeid ved å gi henne denne prisen. Samtidig håper vi at det at Johanne blir tildelt DIXI-prisen kan hjelpe henne med å spre sitt arbeid i resten av Norge.

Johanne har gjennom å dele sin historie bidratt til økt fokus på sovevoldtekter. Gjennom sin kampanjefilm "Et stilltiende samtykke", en tankevekkende og inntrykksfull film, kan hun være med å bidra både til å forhindre at noen utfører overgrep og til å forebygge at noen blir utsatt. Sovevoldtekt er et større problem enn mange tror, og det er store mørketall. Det er derfor viktig med forebyggende og holdningsskapende arbeid på dette området, og da spesielt overfor den gruppen som blir rammet mest; ungdommen. Johanne reiser rundt på skoler for å fortelle sin historie og for å lære ungdom om hva en sovevoldtekt er, og jobber på denne måten med å øke kunnskapen om temaet voldtekt og forbedre holdninger.

Les om Johannes engasjement og se videoen hos NRK her.

I juryen: Fabian Stang, Lene Nerland og Helene Langsether

Prisen består av en kunststatue i keramikk av Arnhild Molde.

DIXI mener det er viktig å holde et sterkt fokus på voldtekt og andre seksuelle overgrep. Derfor deles DIXI-prisen ut til en person(er) eller en bedrift som har vært med på å sette voldtekt på dagsordenen. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for voldtektsutsatte og/eller i arbeidet mot voldtekt bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet.

FOTO: JAN HARALD TOMASSEN / NRK
FOTO: JAN HARALD TOMASSEN / NRK