DIXI-PRISEN 2014

15.01.2015

Det er en stor glede å tildele Frøydis Marstein, DIXI-prisen 2014. For å ha klart å snu sin historie til noe positivt, og bruke den som en ressurs.

Juryens begrunnelse:
Årets prisvinner, Frøydis Øfeldt Marstein er pårørende til noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Som pårørende har hun, i tillegg til å være en viktig støtte, engasjert seg i arbeidet mot seksuelle overgrep og bidratt til å synliggjøre pårørende som gruppe. Hun har vært åpen og tydelig på at seksuelle overgrep bør snakkes om, og understreker viktigheten av å inneha kunnskap om voldtekt og overgrep.

Frøydis har holdt foredrag og appeller for å øke kunnskapen om voldtekt og seksuelle overgrep, og bidrar til å løfte frem de som har vært en "glemt" gruppe, nemlig de pårørende. Denne prisen er en anerkjennelse av den viktige rollen de har som støttepersoner for de utsatte, og vi håper at det også kan være en motivasjon for andre pårørende til å strekke ut en hånd og snakke om det som er så vanskelig. Dere kan gjøre en forskjell. Samtidig er det viktig å anerkjenne at å være pårørende er krevende følelsesmessig, og at dette må snakkes om. Frøydis sitt engasjement bidrar til å sette lys på nettopp dette.

Frøydis sitter også i kompetansegruppen på Stortinget som har som mål å bedre tilbud og oppfølging for utsatte for overgrep og vold i nære relasjoner og som blant annet har jobbet mye med å fjerne foreldelsesfristen.

DIXI mener det er viktig å holde et sterkt fokus på voldtekt og andre seksuelle overgrep. Derfor deles DIXI-prisen ut til en person(er) eller en bedrift som har vært med på å sette voldtekt på dagsordenen. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for voldtektsutsatte og/eller i arbeidet mot voldtekt bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet.

Styreleder i Dixi, Tone Thingbø, delte ut prisen til Frøydis Øfeldt Marstein.  FOTO: EINAR LANGHOLEN-SCHULSTAD / NRK
Styreleder i Dixi, Tone Thingbø, delte ut prisen til Frøydis Øfeldt Marstein. FOTO: EINAR LANGHOLEN-SCHULSTAD / NRK