DIXI-PRISEN 2019

15.01.2020

Det er en stor ære å tildele Sortland kommune DIXI-prisen 2016, for det helhetlige og systematiske arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep.

- Årets prisvinner har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet «Æ e mæ». I 2019 ble modellen omtalt i regjeringens handlingsplan mot voldtekt - Sortlandmodellen. Kort tid etter ble modellen tilgjengeliggjort for andre kommuner på www.æemæ.no, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

«Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep» er en overordnet visjon for DIXI.

Nettopp dette tok Sortland kommune på alvor da den satte i gang prosjektet som er blitt Æ e mæ. Det er en kjensgjerning at mange tunge helseproblem skyldes seksuelle overgrep. Tanken ble da å rigge kommunen slik at overgrepene kunne forhindres. Etter prosjektperioden gikk tiltakene inn som ordinære tilbud til innbyggerne i kommunen. Modellen er godt forankret i ledelsen.

Æ e mæ er en helhetlig modell som også inkluderer generell informasjon til befolkningen (særlig foreldre), kompetanseheving hos ansatte og samarbeidsrutiner i hjelpeapparatet, samt hjelpetilbud. Førstegangsforeldre blir tilbudt babymassasje for å lære å respektere barnets kropp og tolke barnets signaler. Det gjennomføres alderstilpasset undervisning om kropp, grensesetting, seksualitet og varsling fra man er nyfødt til man går ut av videregående skole. Barnehageansatte og lærere blir opplært i hvordan de snakker med barn om seksualitet, kropp og grenser.

DIXI ønsker gjennom prisen å hedre Sortland kommune i dette arbeidet - der de skiller seg fra mange andre, med en kombinasjon av besluttsomhet, helhetlig og langsiktig tenking - og vilje til gjennomføring.

DIXI mener det er viktig å holde et sterkt fokus på voldtekt og andre seksuelle overgrep. Derfor deles DIXI-prisen ut til en person(er) eller en bedrift som har vært med på å sette voldtekt på dagsordenen. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for voldtektsutsatte og/eller i arbeidet mot voldtekt bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet.

DIXI-prisen består av en kunststatue i keramikk laget av kunstner Elisabeth Helvin.

Vårin Sørmeland fortalte åpent og barbeint om sine opplevelser i barndommen, i forbindelse med at Sortlandmodellen ble lansert og gjort tilgjengelig for alle landets kommuner. Foto: Inger Merete Elven
Vårin Sørmeland fortalte åpent og barbeint om sine opplevelser i barndommen, i forbindelse med at Sortlandmodellen ble lansert og gjort tilgjengelig for alle landets kommuner. Foto: Inger Merete Elven