warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Vi tar gjerne en samtale med deg. Tlf 22 44 40 50

Dixi Website
Your Store Slogan Here

TELEFON 22 44 40 50

Snakk med oss
Snakk med oss

DU TRENGER IKKE VÆRE ALENE MED TANKENE

DIXI tilbyr gruppesamtaler både til utsatte, pårørende og partnere.

DIXIs tilbud

Snakk med oss

FORTROLIG SAMTALE

DIXI tilbyr individuelle samtaler til utsatte og pårørende.

DIXIs tilbud

Snakk med oss

FORTROLIG SAMTALE

Tilbudet vårt gjelder både kvinner og menn.

DIXIs tilbud

Snakk med oss

VI KAN KONTAKTES PÅ TELEFON, SMS OG E-POST

Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.

Gratis tilbud

Opplevd voldtekt?

TA KONTAKT FOR GRATIS ADVOKATHJELP

Gratis advokathjelp her

Snakk med oss

NORMALE REAKSJONER PÅ EN UNORMAL HENDELSE

Les om senskader og reaksjoner

Vi er her for deg

Vi tilbyr samtaler og grupper til utsatte og pårørende

Les mer om vårt tilbud her:

DIXIs tilbud

 ros bilde

ROS- Rådgivning om spiseforstyrrelser og DIXI ressurssenter mot voldtekt inviterer til temakveld om spiseforstyrrelser og seksuelle overgrep.

Der hvor fysiske og seksuelle overgrep handler om tap av kontroll, kan spiseforstyrrelser handle om å undertrykke følelser og øke egen kontroll og mestring. Vi ønsker å belyse sammenhengen mellom overgrep og spiseforstyrrelser, hvorfor det er slik at mange som har vært utsatt for overgrep utvikler spiseforstyrrelser og hvordan vi arbeider med tematikken.

Rannveig Kvifte Andresen fra DIXI innleder om bl.a. omfang av og konsekvenser/skadevirkninger etter seksuelle overgrep.

Hvor: Eldorado bokhandel, Oslo
Når: torsdag 24. August kl 18-19.30
Arrangementet er gratis og åpent for alle
Velkommen!

 

Arrangementet på facebook finner du her :

https://www.facebook.com/events/1985111548387140/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&hc_ref=ARRFXjFXcjsxBdjpPCKbNRAsmOA4BBfUSHSnBSVYQnQoaMba78J0DI12RvzvxCCPmVM

 

 

 

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.