warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Autistic child holding mothers hand 586x274

Temakveld for pårørende


  October 16, 2014     Lisa Arntzen    blogg


DIXI Ressurssenter og SMI Oslo inviterer til gratis temakveld for pårørende. Klikk deg inn for å lese mer om programmet:

temakveld.pårørende kopi 212x300

DIXI Ressurssenter og SMI Oslo har gleden av å invitere til temakvelden:
Pårørendes utfordringer etter seksuelle overgrep og veien videre

Onsdag 26. november kl. 17.00 – 20.00
Akersgata 1 i Oslo, Gratis inngang
Det vil bli servert pølser og lompe, kaffe og te

Foredragsholdere:

Einar Øverenget, Filosof
”Å bli sin egen venn” – menneskesyn og selvforståelse. Forfatter, filosof og anerkjent foredragsholder.

Harald Bækkelund, Psykolog
«Hvordan traumer påvirker dagliglivet». Hvordan traumehendelser påvirker kroppen og psyken, og hvilke plager i hverdagen man da kan slite med. Hva man kan gjøre med det. Videreutdanning i sensomotorisk psykoterapi, EMDR, Prolonged Exposure og arbeid med dissosiative pasienter.

Frøydis Marstein, Pårørende mor
Pårørende for to jenter som har vært utsatt for seksuelle overgrep over flere år. Som pårørende vet jeg hvor vanskelig og tøft det kan være å ha barn som har opplevd overgrep. Pårørende er en gruppe som gjerne kan bli litt glemt. Sitter nå i nyopprettet kompetansegruppe på Stortinget mot seksuelle overgrep og vold, og er svært engasjert i kampen mot overgrep og vold mot barn

 

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.